TREND Academy

Ako Excelom zefektívniť nákup
Procurement Academy Začína o

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?

156,00 €

Ako budovať efektívny nákup
Procurement Academy Začína o

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

156,00 €

Ako byť lídrom pre všetkých
Management Academy Začína o

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.

144,00 €

Školenie ako počítačová hra: Ako urobiť zo školiaceho tréningu zážitok
Industry Academy Začína o

Školenie ako počítačová hra: Ako urobiť zo školiaceho tréningu zážitok

Virtuálna realita posúva odbornú prípravu zamestnancov do novej roviny. Prenáša tréningy z reálneho prostredia na počítačové monitory.

162,00 €

Ako sledovať finančné zdravie firmy
Finance Academy Začína o

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Čo všetko treba v podniku ustriehnuť, aby ste mali dokonalý prehľad o jeho kondícii?

132,00 €

Ako vybudovať samoriadiaci sa tím
Management Academy Začína o

Ako vybudovať samoriadiaci sa tím

Ako do firmy zaviesť princípy, ktoré prilákajú a udržia schopných a samostatných ľudí?

144,00 €

Ako zvyšovať výkonnosť obchodníkov
Sales Academy Začína o

Ako zvyšovať výkonnosť obchodníkov

Naučte sa, ako riadiť a testovať výkonnosť predaja.

144,00 €

Ako eliminovať riziko z obchodovania
Finance Academy Začína o

Ako eliminovať riziko z obchodovania

Ako môže manažment pohľadávok pomôcť firme bezproblémovo fungovať či dokonca rásť?

144,00 €

Prezentačné zručnosti: Ako zaujať a byť v pokoji
Soft Skills Academy Začína o

Prezentačné zručnosti: Ako zaujať a byť v pokoji

Naučte sa prekonať stres, pracovať s emóciami a odovzdávať poslucháčom posolstvo atraktívnym spôsobom.

144,00 €

Zvládanie náročných situácií v predaji
Sales Academy Začína o

Zvládanie náročných situácií v predaji

Naučte sa, ako prezentovať a obhájiť cenu, ako spracúvať námietky či ako postupovať pri nesúhlase klienta.

144,00 €

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?
Procurement Academy Začína o

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Ako riadiť proces výberového konania tak, aby prinieslo požadovaný efekt, a ako do procesu dostať správnych dodávateľov?

156,00 €

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu
HR Academy Začína o

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Kľúčovou zodpovednosťou HR je výber správnych ľudí. Praktický tréning účastníkov naučí efektívne techniky výberu zamestnancov so zameraním na samotné interview.

144,00 €

Ako zvládať záťažové situácie
Management Academy Začína o

Ako zvládať záťažové situácie

Rastúci tlak a stupňujúce sa nároky pociťuje čoraz viac manažérov aj v súvislosti s pribúdaním informácií a technológií.

144,00 €

Ako využiť e-aukcie v nákupe
Procurement Academy Začína o

Ako využiť e-aukcie v nákupe

Osvojte si koncepty, terminológiu a implementáciu e-aukcií v kontexte strategického nákupu. Ukážeme si, ako získať a analyzovať dáta, správne definovať kľúčové parametre vo výberovom konaní a určite stratégiu e-aukcie.

156,00 €

Ako zmerať výkonnosť firmy
Management Academy Začína o

Ako zmerať výkonnosť firmy

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?

144,00 €

Time management: Ako všetko stíhať a byť v pohode
Soft Skills Academy Začína o

Time management: Ako všetko stíhať a byť v pohode

Získajte návod, ako zefektívniť prácu a vyhnúť sa „chaos“ manažmentu.

144,00 €