Ako eliminovať riziko z obchodovania

Finance Academy Začína o

Ako eliminovať riziko z obchodovania

Termíny Miesta Cena kurzu
28. november 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 144,00 € s DPH


Ako môže manažment pohľadávok pomôcť firme bezproblémovo fungovať či dokonca rásť?

Naučte sa, ako si preveriť odberateľa, rýchlo a správne sa rozhodovať aj ako poisťovať či vymáhať pohľadávky.

Úspech v podnikaní závisí aj od odvahy, rýchlosti a ochoty prijať správne rozhodnutie v správnom čase – napríklad či a za akých podmienok dodať tovar alebo poskytnúť službu neznámemu odberateľovi. Ak firma nemá peniaze viazané v nezaplatených pohľadávkach, vie využiť oveľa viac príležitostí na úspešný rast. Naučte sa, ako správne manažovať pohľadávky, preverovať odberateľov, a umožnite tak svojej firme bezproblémovo fungovať a dokonca rásť. 

V čom sa zdokonalíte na TREND Finance Academy:

 • Aké nástroje využívať na ochranu spoločnosti pred vznikom nedobytných pohľadávok
 • Ako si preveriť potenciálneho zákazníka a ako koncipovať obchodné zmluvy a objednávky
 • Čo sú bezpečné odvetvia a kde je riziko nezaplatenia vysoké, aké sú riziká krajín, kam importujeme najčastejšie
 • Ako vie pri exporte pomôcť banka a ako využívať dostupné trade finance nástroje
 • Čo s neplatičmi a ako správne vymáhať pohľadávky a ďalej spolupracovať s dôležitým zákazníkom
 • Ako poisťovať pohľadávky, čo hovoria skúsenosti slovenských firiem

Pre koho je seminár určený

 • Majitelia firiem
 • Finanční riaditelia, manažéri
 • Ekonómovia
 • Všetci, čo sa o túto oblasť starajú alebo sa o ňu zaujímajú

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 15.30 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

 • Preverovanie firiem

2. TÉMA

 • Poistenie pohľadávok /Euler Hermes Slovensko/

3. TÉMA

 • Bankové Trade finance produkty /Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky/

4. TÉMA

 • Vymáhanie pohľadávok /EOS KSI Slovensko, s.r.o./

5. TÉMA

 • Obchodné zmluvy /G & B LEGAL GROUP, s.r.o./

 

 

Registračný formulár

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Čo všetko treba v podniku ustriehnuť, aby ste mali dokonalý prehľad o jeho kondícii?

132,00 €