Ako manažovať dodávateľov a budovať partnerstvá

Ako manažovať dodávateľov a budovať partnerstvá

Budovanie zdravej a stabilnej siete dodávateľov je jedným z kľúčových cieľov nákupcov a riaditeľov nákupu.

Aktuálne tempo vývoja technológií, tlak na automatizáciu a efektivitu neprináša len nové produkty, ale mení fungovanie spoločností a tlačí ich do nových partnerstiev. Vytvára sa tlak a priestor na partnerstvá s dodávateľmi, kde činnosti dodávateľov sú plne integrované do procesov spoločnosti. Budovanie siete dodávateľov, ktorí sú súčasťou vašich procesov, je pre spoločnosť prospešné, pretože sami dodávatelia majú záujem na vašom rozvoji, čo prospieva aj ich rozvoju a rastu. Cieľom nákupu 21. storočia je zvýšiť angažovanosť dodávateľov a sledovať spoločné ciele a záujmy.

Počas školenia sa zameriame na klasifikáciu dodávateľov a nastavenie štandardov pre výber dodávateľov, hodnotenie dodávateľov a rating. Rovnako si povieme, kto sú vaši strategickí a kľúčoví dodávatelia a aké nástroje využiť na prácu s nimi. Aká je vaša miera závislosti od dodávateľov a miera rizika spolupráce s nimi.

Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky:

Aká je štruktúra dodávateľov v našej spoločnosti? Kto sú naši strategickí dodávatelia? Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi a prečo je potrebné nastaviť pravidlá výberu dodávateľov? Ako hodnotíme dodávateľov a prečo je dôležité komunikovať dodávateľom ich rating? Aké nástroje využiť na budovanie vzťahov s dodávateľmi? Prečo je potrebné zvyšovať angažovanosť dodávateľov?

Pre koho je školenie určené

  • manažment a majitelia spoločností
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov
  • riaditelia a manažéri nákupných tímov

Školenie je zamerané predovšetkým na pozície nákupcov vo firmách, ktorí hľadajú priestor pre svoj profesijný rast a chcú posunúť nákup vo svojej firme na vyššiu úroveň. Rovnako je určené aj pre pozície riaditeľov nákupu a manažérov nákupu, manažérov a majiteľov firiem s cieľom vybudovať efektívny nákup.


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo školenia 
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike školenia
  • Certifikát o absolvovaní školenia

Školenie realizujeme podľa záujmu. Je možné ho pre Vás pripraviť aj ako interné firemné školenie "na mieru".

Diana Háberová
diana.haberova@newsandmedia.sk
+421 904 862 594