Ako urobiť poriadok v kalkuláciách

Finance Academy Začína o

Ako urobiť poriadok v kalkuláciách

Termíny Miesta Cena kurzu
22. november 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 144,00 € s DPH


Ako optimálne nastaviť kalkulačný systém a zvýšiť vďaka tomu zisk zodpovedajúci potenciálu spoločnosti?

 

Nedostatočné alebo nevhodné kalkulácie môžu ohroziť existenciu firmy. Naučte sa orientovať v hlavných kalkulačných metódach, ich variantoch a vo vhodnosti použitia v praxi, a to nielen pre rôzne typy podnikov, ale aj pre odlišné situácie a časové obdobie v závislosti od toho, či je firma zisková, rastúca, v ohrození alebo s nedostatočne využitými kapacitami.

V čom sa zdokonalíte na TREND Finance Academy:

 • Aké sú možnosti kalkulácií a ako správne nastaviť ich ciele podľa stavu a typu firmy
 • Ktoré kalkulácie treba používať vždy
 • Kedy sa oplatí využiť procesné kalkulácie a ako môžu fungovať v praxi
 • Ako optimalizovať kalkulačný systém
 • Čo sú nevyhnutné predpoklady spoľahlivého kalkulačného systému

Pre koho je seminár určený

Seminár je určený pre odborných pracovníkov, ktorí sa venujú problematike kalkulácií, ale aj pre riadiacich pracovníkov, ktorí uvažujú o zlepšení kalkulačného systému vo svojej firme (majitelia, riaditelia, finanční manažéri).


Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


Seminár prinesie účastníkom pochopenie hlavných kalkulačných metód, ich variantov a ich vhodnosť použitia nielen pre rôzne typy podnikov, ale aj pre rôzne situácie a časové okamžiky (úspešná zisková firma, rastúca firma, firma v ohrození, firma s nedostatočne využitými kapacitami a pod.).

 

TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

 • Aké sú možnosti kalkulácií a ako správne nastaviť ich ciele podľa stavu a typu firmy
 • Tradičné kalkulácie – vhodnosť využitia a obmedzenia
 • Ktoré kalkulácie treba používať vždy
 • Kedy sa oplatí využiť procesné kalkulácie Activity Based Costing a ako môžu fungovať v praxi
 • Ako optimalizovať kalkulačný systém
 • Čo sú nevyhnutné predpoklady spoľahlivého kalkulačného systému
 • Príklady z praxe
 • Diskusia

Milan Veščičík, riaditeľ, konzultant poradenskej spoločnosti a znaleckej organizácie GRADIENT 5, s.r.o.

Milan je skúsený odborník a už desiatky rokov sa venuje implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikovým analýzam a optimalizácii nastavenia riadenia i tokov informácií v podnikoch tak, aby mohli naplno využiť svoj potenciál na generovanie zisku a finančných tokov. Má vyše 30 rokov praxe na rôznych odborných, manažérskych a konzultantských pozíciách.

Aktívne sa podieľal na stovkách projektov na Slovensku i v zahraničí, ktoré boli zamerané na implementáciu controllingu a reportingu, ekonomiky, optimalizáciu, manažment, marketing, stratégiu, reštrukturalizácie, oceňovanie firiem a tiež na podnikových analýzach, auditoch, a expertných posudkoch.

Vyše 20 rokov pôsobí tiež ako lektor najmä v oblasti podnikovej ekonomiky, financií, controllingu, kalkulácií a cenotvorby, Activity Based Costing. Jeho semináre sú zamerané najmä na názorné vysvetlenie odborných pojmov, na užitočné súvislosti a na praktickú využiteľnosť preberaných tém.

Milan je tiež znalec v odbore Ekonómia a manažment odvetvie Kontroling, evidovaný v Zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR. Odborné aktivity rád vyvažuje jogou, turistikou a behaním.

Registračný formulár