Ako využiť e-aukcie v nákupe

Procurement Academy Začína o

Ako využiť e-aukcie v nákupe

Termíny Miesta Cena kurzu
26. október 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 156,00 € s DPH
29. november 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 156,00 € s DPH


Osvojte si koncepty, terminológiu a implementáciu e-aukcií v kontexte strategického nákupu. Ukážeme si, ako získať a analyzovať dáta, správne definovať kľúčové parametre vo výberovom konaní a určite stratégiu e-aukcie.

Elektronické aukcie predstavujú trhové prostredie, kde medzi sebou súťažia dodávatelia s cieľom získať nový kontrakt. Toto prostredie podporuje konkurenciu a tovary a služby sa nakupujú za skutočné trhové ceny.

Koncept e-aukcií v nákupe je na trhu od roku 1990, no aj napriek tomu mnoho spoločností o tejto možnosti nemá takmer žiadne informácie, prípadne disponujú limitovanými poznatkami, a tak e-aukcie mylne pokladajú za neefektívne a kontraproduktívne.

E-aukcie prinášajú do nákupu fér vyjednávanie, transparentnosť a otvorenie brán novým dodávateľom.

V čom sa zdokonalíte na TREND Procurement Academy:

  • Aké typy aukcií poznáme a ako ich využiť v nákupe
  • Čo sú výhody a riziká e-aukcií a čo firme prinášajú
  • Aké sú základné zručnosti a znalosti pre nastavenie e-aukcie, ako ju implementovať v procese nákupu
  • Ako e-aukcie riadiť, vyvarovať sa chýb a ako z nich vyťažiť konkurenčnú výhodu

Pre koho je seminár určený

  • Majitelia firiem
  • Riaditelia nákupu
  • Manažéri nákupu
  • Všetci, čo chcú ušetriť nákupné náklady

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Predstavujeme Vám: e-aukcie - Predstavíme základné  typy e-aukcií, ako a pre nákup akých komodít a služieb ich je vhodné použiť. Základné pravidlá pre nastavenie a riadenie e-aukcie a aké benefity nám e-aukcie ponúkajú. Ukážeme si ako využili e-aukcie vo svoj prospech „best in class“ spoločnosti po celom svete.  Budeme diskutovať aj na tému etiky v prostredí e-aukcie, či už na strane vyhlasovateľa, tak aj účastníka e-aukcie (dodávateľa).

2. TÉMA

Benefity a bariéry e-aukcií - Väčšina nákupcov a dodávateľov spája e-aukcie s neprimeraným tlakom na ceny, čo predstavuje hlavný dôvod ich nezáujmu o tento nástroj v nákupe. Moderný nákup vníma e-aukcie ako nástroj pre otvorený a transparentný nákup, kde dodávatelia majú svoju šancu zadať svoju ponuku. E-aukcie ďalej vnímajú ako nástroj, ktorý ich nelimituje na lokalitu alebo počet dodávateľov, ale umožňuje im jednoducho osloviť celý lokálny ako aj globálny trh. Zároveň je to nástroj, ktorý šetrí nákupcom čas. Ukážeme si ako e-aukcie využiť napríklad pri nákupe vozidiel, technológií, stavieb, služieb a pod.

3. TÉMA

Implementácia e-aukcií do procesov nákupu - Na trhu existuje množstvo nástrojov, ktoré umožňujú realizovať e-aukcie. Dôležitým faktorom pri výbere nástroja nie je len cena, ale aj jazykové lokalizácie, support, variabilita a komplexnosť, no zároveň jeho flexibilita a možnosť prispôsobiť si ho naším potrebám. Dôležitým krokom pri implementácií e-aukcií v procese nákupu je „získanie si“ interného zákazník a správna interná a externá komunikácia. Ukážeme si najčastejšie chyby pri implementácií e-aukcií a čoho sa vyvarovať.

4. TÉMA

E-aukcie v praxi - Ukážeme si niekoľko skutočných príkladov (úspešné a aj tie neúspešné), kedy boli v procese nákupu použité e-aukcie. Zrealizujeme skutočnú e-aukciu a budeme súťažiť.

Mário Biňas, manažér nákupu, lektor, konzultant, BM GROUP SK, s.r.o

Je zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“

Registračný formulár

Ako budovať efektívny nákup

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

156,00 €

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Ako riadiť proces výberového konania tak, aby prinieslo požadovaný efekt, a ako do procesu dostať správnych dodávateľov?

156,00 €