Ako zmerať výkonnosť firmy

Ako zmerať výkonnosť firmy

Termíny Miesta Cena kurzu
12. október 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 144,00 € s DPH

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?

Naučte sa všetko o správnom nastavení KPIs a ich efektívnom využívaní, ktoré vám prinesie konkurenčnú výhodu. KPIs merajú výsledky rôznych aktivít. Množina informácií vám umožní dostať sa do cieľa pohodlne, ako keď šoférujete auto s detailnými informáciami o jeho prevádzke. Získajte spätnú väzbu o stave,  v ktorom sa nachádzate, a tiež o tom, ako ďaleko či blízko ste od úspechu, ktorý chcete dosiahnuť.

V čom sa zdokonalíte na TREND Management Academy:

 • Čo sú a čo nie sú kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) a aký prístup k nim zvoliť
 • Ako vybrať KPIs a navzájom ich správne prepojiť
 • Ako prepojiť KPIs s riadením spoločnosti  a dennými aktivitami
 • Ako sa vyvarovať chybám pri používaní KPIs a prispôsobiť ich firemnej kultúre

Pre koho je seminár určený:

 •  Manažér, riaditeľ, vedúci oddelenia, majiteľ, konateľ  
 • Každý, pre koho je výkonnosť organizácie dôležitá, vie ju nastaviť, ovplyvňovať a riadiť

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Kľúčové ukazovatele výkonnosti, ich význam a využitie

 • Čo je a čo nie je kľúčovým ukazovateľom výkonnosti?
 • Aké je miesto kľúčových ukazovateľom výkonnosti v riadení spoločnosti?
 • Aký prístup k ním zvoliť?

2. TÉMA

Výber a zostavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti

 • Akú sú špecifiká definovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti?
 • Ako vybrať správne ukazovatele výkonnosti?
 • Ako ich navzájom prepojiť?

3. TÉMA

Implementácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti

 • Ako prepojiť kľúčové ukazovatele s riadením spoločnosti
 • Ako prepojiť kľúčové ukazovatele s dennodennými aktivitami?

4. TÉMA

Kľúčové ukazovatele výkonnosti a kultúra organizácie

 • Ako rôzne firemné kultúry prijímajú kľúčové ukazovatele výkonnosti?
 • Ako sa vyvarovať chybám pri ich používaní?

 

Martin Chinoracký, riaditeľ spoločnosti, senior konzultant, Libellius, s.r.o.

Martin ako senior konzultant a riaditeľ spoločnosti pomáha firmám zvyšovať ich hodnotu, hľadať možnosti pre ich rast a zvyšovať výkonnosť. Prostredníctvom poradenstva a odborných znalostí pomáha organizáciám rozvíjať špecifické zručnosti, ktoré zvyšujú ich konkurenčnú silu. Primárne sa zaoberá stratégiami, organizačnými štruktúrami, manažmentom a riadením predaja. Vytvára nové možnosti, a zároveň sa podieľa na riadení zmeny a implementácii týchto riešení. Konzultáciami podporuje manažment a pracovníkov pri dosahovaní ich cieľov. V poradenstve sa zameriava ako odborník na strategické riadenie, implementáciu zmien, zvyšovanie výkonnosti firiem a obchodných tímov. V oblasti konzultácií a vzdelávania manažérov a pracovníkov pôsobí od rok 1996.

Ako byť lídrom pre všetkých

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.

144,00 €