Budujeme efektívny nákup vo firme

Budujeme efektívny nákup vo firme

Termíny Miesta Cena kurzu
10. máj 2017 Bratislava I Apollo Hotel 154,80 € s DPH
1. jún 2017 Bratislava I Apollo Hotel 154,80 € s DPH

Školenie vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme.

Kvalita vášho nákupu nemá vplyv len na vstupy do vašej výroby či poskytované služby, ale priamo definuje úroveň a kvalitu dodávateľov, s ktorými spolupracujete, čím vysielate na trh signál o tom, kto ste, a tvoríte váš imidž. Vybudujte nákup zodpovedajúci dnešným štandardom a otvorte brány inováciám a tým najlepším firmám vo svojom odbore.
K jednotlivým témam budeme uvádzať praktické príklady a rozvíjať diskusiu s vami.

Počas školenia budeme hľadať odpovede na otázky:

Aké sú aktuálne trendy vo firemnom nákupe? Na aké činnosti sa zameriavajú nákupcovia a aká je ich produktivita? Môže vám nákup prinášať inovácie a technológie? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu? Ako prilákať nových dodávateľov a začať budovať partnerstvá?

Pre koho je školenie určené

  • manažment a majitelia spoločností
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov

Školenie je zamerané predovšetkým na pozície nákupcov vo firmách, ktorí hľadajú priestor na ich profesijný rast a chcú posunúť nákup vo svojej firme na vyššiu úroveň. Rovnako je určené aj pre manažérov a majiteľov firiem s cieľom vybudovať efektívny nákup.


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo školenia 
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike školenia
  • Certifikát o absolvovaní školenia

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Som nákupca, čo to znamená? Predstavíme si základné roly nákupcov, ktoré definoval Gordon Murray, a ich úlohu v nákupe. Akú rolu nákupcu zastávate vy a kam sa chcete dostať? Definujeme si základné kompetencie a aké vlastnosti a schopnosti sa vyžadujú pre pozície nákupcov. Aké sú aktuálne trendy v nákupe a na čo sa v práci nákupcu kladie dôraz? Kde sa končí práca nákupcu a jeho zodpovednosť?

2. TÉMA

Stratégie v nákupe – povieme si, aké stratégie v nákupe poznáme a ako ich vieme použiť. Ako nám pomôžu stratégie optimalizovať procesy v nákupe a prečo sú vhodné aj pre hodnotenie dodávateľov. Kto sú naši dodávatelia, aká je naša závislosť od nich a akú mieru rizika pre nás predstavujú?

3. TÉMA

Manažment nákupu a riadenie dodávateľov – aké sú najčastejšie prekážky pri budovaní efektívneho nákupu, na čo si dať pozor. Centralizácia/decentralizácia nákupu, aké sú základné pravidlá a výhody/nevýhody? Povieme si, prečo je dôležitá klasifikácia a hodnotenie dodávateľov, do akej miery dodávateľov informovať o ich aktuálnej pozícii. Budeme diskutovať na tému, prečo je dôležité nastaviť jednotné pravidlá výberu dodávateľov a ako to ovplyvní existujúcich dodávateľov a priláka nových.

4. TÉMA

Aktuálne trendy v nákupe – aké nástroje v nákupe používame, ako využiť ich potenciál. Predstavíme si základné možnosti využitia MS Excel a kde sú hranice. Elektronické aukcie vo firmách, ich výhody a nevýhody. Kedy je vhodné zavádzať elektronické aukcie? Povieme si, ako vyskladať nákupný tím, kto sú jeho členovia a ich zodpovednosti.

Mário Biňas

Manažér nákupu, lektor, konzultant a zakladateľ spoločnosti BM GROUP SK, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“

Budujeme efektívny nákup vo firme

Budujeme efektívny nákup vo firme

Školenie vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme.

154,80 €