Engaging leaders (Motivujúci lídri)

Engaging leaders (Motivujúci lídri)

Termíny Miesta Cena kurzu
21. február 2017 Banská Bystrica I Hotel Lux 142,80 € s DPH
23. február 2017 Žilina I Hotel Holiday Inn 142,80 € s DPH
1. marec 2017 Bratislava I Hotel NH Gate One 142,80 € s DPH
2. marec 2017 Košice I K13 (Kulturpark) 142,80 € s DPH
15. marec 2017 Bratislava I Apollo Hotel 142,80 € s DPH

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 

TREND HR Academy bližšie predstavuje koncepciu motivujúcich lídrov“ vychádzajúcu z detailného prieskumu na 284 spoločnostiach a viac ako 1 400 kvalitatívnych rozhovorov a dáva účastníkom priestor na sebareflexiu a plán, ako sa k profilu motivujúcich lídrov osobne priblížiť.

Pre koho je workshop určený

Workshop je hodnotný predovšetkým pre ľudí, ktorí vedú tímy alebo zodpovedajú za nastavenie koncepcie vedenia ľudí v ich spoločnosti. 


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe

  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
  • Certifikát o absolvovaní workshopu

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Predstavenie konceptu motivujúcich lídrov

  • Z čoho koncept vychádza

  • Čím sú špecifickí motivujúci lídri
  • Ako sa stať motivujúcim lídrom

2. TÉMA

Vy ako motivujúci líder (osobná reflexia)

  • Formujúce skúsenosti

  • Vnútorné presvedčenia a hodnoty
  • Správanie

3. TÉMA

Plán ďalších krokov na osobnej a firemnej úrovni

Ján Debnár
Pracuje ako HR konzultant v divízii Aon Hewitt, kde sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov. Je súčasťou tímu, ktorý organizuje renomovaný prieskum Aon Best Employers pre Českú i Slovenskú republiku a aktívne sa podieľa na projektoch posilňujúcich motivovanosť zamestnancov v našom prostredí. Ján je absolvent Masarykovej univerzity v Brne, je certifikovaným koučom (individuálny a tímový koučing) a má dlhoročné skúsenosti i ako facilitátor a tréner, keďže spoluorganizoval desiatky konferencií, workshopov a seminárov zameraných na témy z biznisu, rozvoja a vzdelávania. Okrem skúsenosti v korporátnom prostredí bol 3 roky členom a lídrom pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie a spoluzakladal firmu na Slovensku.

 

Zuzana Al Tajjarová
Zuzana je HR konzultantka v spoločnosti Aon Hewitt a členka tímu Aon Best Employers Česká republika a Slovensko. Venuje sa meraniu a rozvoju motivovanosti zamestnancov a tiež je projektovou manažérkou lokálnych i medzinárodných projektov „šitých na mieru“ v tejto oblasti. Okrem motivovanosti a spokojnosti zamestnancov sa v rámci tímu Aon Hewitt špecializuje aj na mzdové prieskumy, ktoré sa týkajú celkového odmeňovania zamestnancov a nárastov miezd. Zuzana je absolventkou Vysokej školy obchodnej v Prahe, kde sa venovala medzinárodnému obchodu. Počas štúdií pôsobila ako lektorka anglického jazyka a absolvovala niekoľko zahraničných stáží zameraných na kvalitatívny výskum v marketingu.
Čo motivuje zamestnancov

Čo motivuje zamestnancov

Motivácia predstavuje hnací motor každej ľudskej aktivity, aj tej pracovnej. Iba správne motivovaný zamestnanec má vnútorný záujem a chuť pracovať svedomito, dosahovať čo najlepšie výsledky.

142,80 €

Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Ako prejsť od operatívy k stratégii? Určite to poznáte. Zápasíte s časom. Ste zavalení operatívou. Vaši podriadení za vami neustále chodia, aby ste im pomáhali riešiť ich úlohy.

166,80 €