Finance Academy

  • Úvod >>
  • Finance Academy
Ako sledovať finančné zdravie firmy
Finance Academy Začína o

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Čo všetko treba v podniku ustriehnuť, aby ste mali dokonalý prehľad o jeho kondícii?

132,00 €

Ako eliminovať riziko z obchodovania
Finance Academy Začína o

Ako eliminovať riziko z obchodovania

Ako môže manažment pohľadávok pomôcť firme bezproblémovo fungovať či dokonca rásť?

144,00 €