Predajné techniky

  • Úvod >>
  • Management Academy
Ako zvládať záťažové situácie
Management Academy Začína o

Ako zvládať záťažové situácie

Rastúci tlak a stupňujúce sa nároky pociťuje čoraz viac manažérov aj v súvislosti s pribúdaním informácií a technológií.

144,00 €

Ako zmerať výkonnosť firmy
Management Academy Začína o

Ako zmerať výkonnosť firmy

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?

144,00 €

Ako byť lídrom pre všetkých
Management Academy Začína o

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.

144,00 €

Ako vybudovať samoriadiaci sa tím
Management Academy Začína o

Ako vybudovať samoriadiaci sa tím

Ako do firmy zaviesť princípy, ktoré prilákajú a udržia schopných a samostatných ľudí?

144,00 €