Motivujúci lídri

Motivujúci lídri

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 

TREND HR Academy bližšie predstavuje koncepciu motivujúcich lídrov“ vychádzajúcu z detailného prieskumu na 284 spoločnostiach a viac ako 1 400 kvalitatívnych rozhovorov a dáva účastníkom priestor na sebareflexiu a plán, ako sa k profilu motivujúcich lídrov osobne priblížiť.

Pre koho je workshop určený

Workshop je hodnotný predovšetkým pre ľudí, ktorí vedú tímy alebo zodpovedajú za nastavenie koncepcie vedenia ľudí v ich spoločnosti. 


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní workshopu

Školenie realizujeme podľa záujmu. Je možné ho pre Vás pripraviť aj ako interné firemné školenie "na mieru".

Diana Háberová
diana.haberova@newsandmedia.sk
+421 904 862 594