Procurement Academy

  • Úvod >>
  • Procurement Academy
Ako budovať efektívny nákup
Procurement Academy Začína o

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

156,00 €

Ako Excelom zefektívniť nákup
Procurement Academy Začína o

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?

156,00 €

Ako využiť e-aukcie v nákupe
Procurement Academy Začína o

Ako využiť e-aukcie v nákupe

Osvojte si koncepty, terminológiu a implementáciu e-aukcií v kontexte strategického nákupu. Ukážeme si, ako získať a analyzovať dáta, správne definovať kľúčové parametre vo výberovom konaní a určite stratégiu e-aukcie.

156,00 €

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?
Procurement Academy Začína o

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Ako riadiť proces výberového konania tak, aby prinieslo požadovaný efekt, a ako do procesu dostať správnych dodávateľov?

156,00 €