Projektovanie a optimalizovanie výrobných systémov v duchu Industry 4.0

Projektovanie a optimalizovanie výrobných systémov v duchu Industry 4.0

Workshop účastníkom priblíži základnú myšlienku konceptu Industry 4.0 v prepojení na projektovanie moderných výrobných systémov.

Účastníci si budú môcť na modelovej situácii sami vyskúšať projektovanie jednoduchej prevádzky prostredníctvom progresívnych prístupov a nástrojov. Zámerom je poukázať na výhody 3D projektovania výrobných systémov, medzi ktoré patrí najmä rýchlosť, finančná dostupnosť či kvalita výstupných údajov.

Pre koho je workshop určený

Workshop je určený najmä pre pracovníkov z oblasti priemyselného inžinierstva, projektantov výrobných a logistických systémov, riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže a logistiky a pre každého, kto sa zaoberá zlepšovaním výrobných procesov, pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity.


Prínos pre účastníkov:

  • Účastníci workshopu získajú ucelený pohľad na moderné projektovanie výrobných systémov s využitím nových  prístupov a nástrojov digitálneho podniku ako základného kameňa iniciatívy Industrie 4.0.
  • Riešenie prípadovej štúdie preukáže sofistikovanosť, jedinečnosť a presnosť riešenia, ale tiež jeho technickú a finančnú dostupnosť.
  • Využívaním inteligentných nástrojov na báze virtuálnej reality si účastníci vyskúšajú jednoduché projektovanie výrobnej dispozície, ktoré umožňuje výrazné skrátenie procesu prípravy výroby.

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní workshopu

Školenie realizujeme podľa záujmu. Je možné ho pre Vás pripraviť aj ako interné firemné školenie "na mieru".

Diana Háberová
diana.haberova@newsandmedia.sk
+421 904 862 594