Rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Termíny Miesta Cena kurzu
13. jún 2017 Bratislava I Premium **** business hotel 166,80 € s DPH
22. jún 2017 Žilina I Hotel Holiday Inn 166,80 € s DPH

Poznatky získané na tomto workshope sú predpokladom začatia procesu hodnotenia ergonómie v podniku a riešenia základných zásad zdravých pracovísk z pohľadu ergonómie a legislatívy SR.

Účastníci sa oboznámia s hlavnými zásadami projektovania pracovísk, analýzy ergonómie, naučia sa pracovať s mobilnou aplikáciou pre skríningové hodnotenie montážnych, výrobných, či indirektných pracovísk. S využitím prípadových štúdií účastníci identifikujú a odstránia riziká na modelových pracoviskách. Workshop zavŕši predstavenie pohľadu prepojenia všetkých nástrojov ergonómie v zmysle Industry 4.0.

Pre koho je workshop určený

Pre stredný a nižší manažment, výkonných pracovníkov poverených riešením otázok projektovania pracovísk, plánovania liniek a otázok zdravia a bezpečnosti pracovníkov.


Čo zaujímavé sa dozviete:

  • Získate informácie a podnety, ktoré sú základom pre priemyselného ergonóma, aby sa tak vyhli tvorbe a podpore rizík z pohľadu zdravia pracovníka, efektivity a produktivity práce,
  • budete poznať postup hodnotenia hlavných zásad pracovísk, pracovných pozícií a osvoja si použitie rýchleho skríningu z pohľadu ergonómie,
  • získate možnosť overenia si vlastných poznatkov, či otázok s lektorom s bohatými skúsenosťami s projektovaním pracovísk, ergonómiou a systémami hodnotenia záťaže pracovníka, ktorý mobilnú aplikáciu vytvoril

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
  • Certifikát o absolvovaní workshopu

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

8.00 - 9.00 H

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV A RANNÁ KÁVA S TÝŽDENNÍKOM TREND

9.00 - 10.30 H

Čo znamená zdravé pracovisko? 
• Ako zistiť , či pracovisko vyhovuje zásadám ergonómie a legislatíve? 
• Projektovanie pracovísk a súvisiace riziká – praktické ukážky.

10.30 - 10.45 H

PRESTÁVKA

10.45 - 12.15 H

Skríningové hodnotenie podľa legislatívy s využitím mobilnej aplikácie 
• Práca s aplikáciou – virtuálna a rozšírená realita. 
• Hodnotenie priestorových podmienok pri práci a pracovných polôh a ďalšie moduly aplikácie.

12.15 - 13.00 H

OBED

13.00 - 14.30 H

Preverenie rizík na modelovom pracovisku 
• Prípadová štúdia – preverenie priestorových zásad pracoviska, dosahových zón a pracovných polôh na montážnom pracovisku.

14.30 - 14.45 H

PRESTÁVKA

14.45 - 16.15 H

Hodnotenie indirektných pracovísk 
• Prípadová štúdia – optimalizácia administratívneho pracoviska s využitím modulu aplikácie CERAA.

Pokrokové nástroje ergonómie v zmysle konceptu Industry 4.0 
• Prepojenie modernej ergonómie v zmysle Industry 4.0.

Ing. Martina Gašová, PhD.

Venuje sa výskumu a vývoju nových riešení, prístupov a produktov v ergonómii, detailnému projektovaniu pracovísk, produktovej ergonómií (posúdenie práce pri nových strojoch a zariadeniach), tréningom a školeniam v ergonómii, hodnoteniu fyzickej záťaže pracovníkov montáže, výroby, logistiky, hodnoteniu ergonómie administratívnych pracovísk. Posledné roky sa hlbšie venuje výskumu, tvorbe nových systémov hodnotenia, využitiu moderných nástrojov ergonómie a najnovšie oblasti mentálnej záťaže. Publikuje v domácich i zahraničných periodikách a vo svojej oblasti je už teraz uznávanou odborníčkou s takmer 10-ročnými skúsenosťami.

Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Workshop účastníkom priblíži základnú myšlienku konceptu Industry 4.0 v prepojení na projektovanie moderných výrobných systémov.

166,80 €