Uskutočnené podujatia

  • Úvod >>
  • Uskutočnené podujatia
Rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Rýchle a jednoduché odhalenie rizikovosti pracoviska

Poznatky získané na tomto workshope sú predpokladom začatia procesu hodnotenia ergonómie v podniku a riešenia základných zásad zdravých pracovísk z pohľadu ergonómie a legislatívy SR.

166,80 €

Ako budovať efektívny nákup

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

156,00 €

Budujeme efektívny nákup vo firme

Budujeme efektívny nákup vo firme

Školenie vám poskytne ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a predstavíme si kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme.

154,80 €

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Čo všetko treba v podniku ustriehnuť, aby ste mali dokonalý prehľad o jeho kondícii?

132,00 €

LOG scan 4.0: Ako zdokonaliť internú logistiku

LOG scan 4.0: Ako zdokonaliť internú logistiku

Ako je nastavená interná logistika vo vašej firme? Čo je nevyhnutým základom pre ďalšie zlepšovanie?

162,00 €

Engaging leaders (Motivujúci lídri)

Engaging leaders (Motivujúci lídri)

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 

142,80 €

Time management: Ako všetko stíhať a byť v pohode

Time management: Ako všetko stíhať a byť v pohode

Získajte návod, ako zefektívniť prácu a vyhnúť sa „chaos“ manažmentu.

144,00 €

Čo motivuje zamestnancov

Čo motivuje zamestnancov

Motivácia predstavuje hnací motor každej ľudskej aktivity, aj tej pracovnej. Iba správne motivovaný zamestnanec má vnútorný záujem a chuť pracovať svedomito, dosahovať čo najlepšie výsledky.

142,80 €

Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Workshop účastníkom priblíži základnú myšlienku konceptu Industry 4.0 v prepojení na projektovanie moderných výrobných systémov.

166,80 €

Ako zmerať výkonnosť firmy

Ako zmerať výkonnosť firmy

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?

144,00 €

Sledovanie finančného zdravia podniku

Sledovanie finančného zdravia podniku

Na školení sa dozviete, čo všetko musíte vo firme sledovať, aby ste si strážili svoje finančné zdravie a predišli problémom s platobnou schopnosťou.

130,80 €

Predajné techniky: Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Predajné techniky: Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Šikovný obchodník dokáže svojimi komunikačnými zručnosťami zistiť alebo vyvolať potrebu zákazníka a presvedčiť ho, že práve jeho riešenie je pre neho to najlepšie.

154,80 €

Manažment dodávateľov a budovanie partnerstiev

Manažment dodávateľov a budovanie partnerstiev

Budovanie zdravej a stabilnej siete dodávateľov je jedným z kľúčových cieľov nákupcov a riaditeľov nákupu.

154,80 €

Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Riadite predaj a ľudí pracujúcich v obchode? Presne pre vás je určený tento seminár, na ktorom získate inšpiráciu na zlepšenie systému riadenia predaja a zároveň praktický nástroj, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše obchodné výsledky. Okrem toho si rozšírite aj svoje obchodné znalosti a vymeníte si skúsenosti s ostatnými manažérmi predaja.

226,80 €

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?

156,00 €

LEAN & HR

LEAN & HR

Účastníci workshopu si počas dvoch dní osvoja techniku identifikovania plytvaní v procese, odhalenie koreňovej príčiny a následné implementovanie účinných riešení.

285,60 €

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Kľúčovou zodpovednosťou HR je výber správnych ľudí. Praktický tréning účastníkov naučí efektívne techniky výberu zamestnancov so zameraním na samotné interview.

144,00 €

Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Ako prejsť od operatívy k stratégii? Určite to poznáte. Zápasíte s časom. Ste zavalení operatívou. Vaši podriadení za vami neustále chodia, aby ste im pomáhali riešiť ich úlohy.

166,80 €