Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Procurement Academy Začína o

Výberové konanie v nákupe. Ako ho zvládnuť?

Termíny Miesta Cena kurzu
8. november 2017 BRATISLAVA | Apollo Hotel 156,00 € s DPH


Ako riadiť proces výberového konania tak, aby prinieslo požadovaný efekt, a ako do procesu dostať správnych dodávateľov?

Osvojte si rady a techniky profesionálov z oblasti nákupu, ktoré sa dajú aplikovať aj v prostredí vašej firmy.

Obsah školenia tvoria „best practices“ odborníkov z oblasti nákupu a riadenia procesov výberových konaní z celého sveta vrátane skúseností lektora z oblasti nákupu v rámci EÚ.

Počas školenia sa sústredíme na filozofiu výberových konaní a budeme diskutovať aj o štruktúre a elementoch výberových konaní. Na praktických príkladoch si ukážeme, aké techniky použiť v procese nastavenia a riadenia výberových konaní – aká je architektúra víťazných otázok.

V čom sa zdokonalíte na TREND Procurement Academy:

  • Čo zahŕňajú výberové konania z pohľadu nákupcu a dodávateľa
  • Ako nastaviť efektívnu štruktúru výberového konania a čoho sa vyvarovať
  • Ako využiť nástroje v oblasti výberových konaní a zostaviť efektívnu nákupnú stratégiu
  • Ako môže dobre nastavené výberové konanie motivovať správnych dodávateľov na spoluprácu s vašou spoločnosťou

Pre koho je seminár určený

  • Majitelia firiem
  • Riaditelia nákupu
  • Manažéri nákupu
  • Všetci, čo chcú ušetriť nákupné náklady

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Pravidlá pre výberové konania - Predstavíme si základné „zlaté“ pravidlá, pre správne nastavenie a riadenie výberového konania. Kedy je vhodné odhaliť karty dodávateľom a naopak ako postupovať v prípade, keď informácie zverejňujeme postupne. Fair-play ako základ úspechu výberového konania.  Model 6C hodnôt.

2. TÉMA

Proces výberového konania - Dôkladná príprava podkladov výberového konania je základom pre úspešnú realizáciu. Sústredíme sa na zber informácií, prípravu podkladov a dokumentácie, voľba vhodnej strátégie a nástroja, vyhodnotenie výberového konania. Definujeme jednotlivé role pre výberové konanie a akú úlohu zohráva výberová komisia. Aké informácie je vhodné zverejniť a kedy zdieľame citlivé informácie. Budeme diskutovať aj na citlivú tému diskvalifikácie dodávateľa.

3. TÉMA

Emócie a motivátory vo výberových konaniach - Akú úlohu zohrávajú vo výberovom konaní emócie a logické myslenie? Sústredíme sa na riaconálne a emotivné motívy v nákupe a ako ovplyvňujú naše rozhodovanie. Budeme hľadať „Non-Buying“ motívy a dôvody zlyhania výberových konaní.

4. TÉMA

Stratégia výberového konania - Dôležitou súčaťou výberového konania je voľba spravnej stratégie, nakoľko nemôžeme zvoliť rovnaký postup pri nákupe kancelárskeho papiera a nákupe technológie do výroby. Správne zvolená statégia definuje role a ich zodpovednosti, rovnako aj riešenia krízových situácií.

Mário Biňas, manažér nákupu, lektor, konzultant, BM GROUP SK, s.r.o
 

Je zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“

Registračný formulár

Ako budovať efektívny nákup

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

156,00 €

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?

156,00 €

Ako využiť e-aukcie v nákupe

Ako využiť e-aukcie v nákupe

Osvojte si koncepty, terminológiu a implementáciu e-aukcií v kontexte strategického nákupu. Ukážeme si, ako získať a analyzovať dáta, správne definovať kľúčové parametre vo výberovom konaní a určite stratégiu e-aukcie.

156,00 €