Vždy aktuálne témy

Nepretržite sledujeme vývoj a vyberáme pre vás vždy užitočné a aktuálne témy.

Výborní prednášajúci

Vyberáme pre vás prednášajúcich, ktorí patria medzi uznávaných odborníkov a spájajú expertné teoretické vedomosti s reálnou praxou.

Stretnutia v regiónoch

Snažíme sa priniesť témy čo najbližšie k vám, a tak sa môžeme stretávať v Bratislave, Žiline, Nitre a Košiciach.

Prezentačné zručnosti: Ako zaujať a byť v pokoji

Prezentačné zručnosti: Ako zaujať a byť v pokoji

Naučte sa prekonať stres, pracovať s emóciami a odovzdávať poslucháčom posolstvo atraktívnym spôsobom.
Sales Mythbusters II.

Sales Mythbusters II.

Ako zlepšiť kvalitu zákazníckych vzťahov a lepšie spoznať ich potreby.
Budúcnosť manažmentu: Management 3.0

Budúcnosť manažmentu: Management 3.0

Prečo je klasický manažment v 21. storočí neudržateľný?
Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 
Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Komunikačné zručnosti by mali patriť k povinnej výbave každého manažéra či lídra. Prax ale ukazuje, že to tak nie je. Podľa prieskumov firmy Gallup z roku 2015 až 50 percent zamestnancov podalo výpoveď v zamestnaní kvôli nezhodám so svojim nadriadeným.
Typológia DiSC: Ako si vybrať a udržať správnych ľudí v tíme

Typológia DiSC: Ako si vybrať a udržať správnych ľudí v tíme

Ako vyskladať výkonný a motivovaný tím, v ktorom každý robí to, čo mu ide prirodzene dobre a tím ako celok dosahuje výnimočné výsledky?
Time management : Ako všetko stíhať a byť v pohode

Time management : Ako všetko stíhať a byť v pohode

Získajte návod, ako zefektívniť prácu a vyhnúť sa „chaos“ manažmentu.
The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

Prečo tímy zlyhávajú a čo robiť, aby tím fungoval.
Výroba a logistika pre Industry 4.0

Výroba a logistika pre Industry 4.0

Ako sa pripraviť na prichádzajúce trendy, v ktorých bude umelá inteligencia ovplyvňovať výrobné a logistické systémy?
NLP v biznise

NLP v biznise

Neurolingvistické programovanie a jeho využitie v politike, športe a biznise.
Konflikt manažment a zvládanie námietok

Konflikt manažment a zvládanie námietok

Základné princípy a techniky zvládania námietok a konfliktných situácií.

O nás

TREND Academy poskytuje služby v oblasti vzdelávania a prináša vzdelávacie aktivity formou otvorených tréningov, seminárov a workshopov. Témy sú flexibilne vyberané a reagujú na požiadavky súčasnej doby. Zárukou kvality sú odborní garanti a lektori, ktorí patria medzi špičkových odborníkov v danej oblasti.

TREND Academy sú ideálnym miestom pre skúsených manažérov, ale aj nováčikov, ktorí sa s prácou len zoznamujú a  chcú sa ďalej vzdelávať a kariérne rásť.

Získané praktické poznatky pomáhajú robiť každodennú prácu lepšie, rýchlejšie a kvalitnejšie. Je možné ich aplikovať okamžite do praxe, čo prináša okamžitú návratnosť investície.

VZDELÁVAJTE SA S NAMI

Našou ambíciou je stať sa jedinečnou vzdelávacou inštitúciou, ktorá vytvorí priestor
pre širokú škálu rozvojových programov a stane sa partnerom pre organizácie,
ktoré pochopili, že investícia do rozvoja ľudského potenciálu nekončí za bránami škôl.

Profesionálny prístup

Staviame na odborných, praktických a reálnych skúsenostiach. Naši lektori neustále svoje vedomosti a zručnosti obohacujú o nové poznatky a pružne reagujú na aktuálne trendy. Vďaka tomu môžeme posúvať hranice vášho kariérneho a osobného rozvoja.

Komplexnosť

Ponúkame široké spektrum tréningov a seminárov pokrývajúce veľkú škálu rôznorodých tém z rôznych oblastí biznisu. Vytvárame tak komplexné služby vzdelávania či individuálne koncepty, ktoré prechádzajú do dlhodobej spolupráce.

Inšpirácia

Zameriavame sa na vytvorenie priestoru na spoločnú diskusiu. Užitočné podnety nielen od lektora, ale aj od samotných účastníkov vytvárajú „ živú pôdu“ pre vzájomné inšpirácie, výmeny poznatkov a možnosti nového vnímania.

320 odškolených hodín
630 spokojných účastníkov
95 % spokojnosť účastníkov
Ďakujem za veľa praktických informácií a rád.
Účastník TREND Soft skills Academy
Téma: Prezentačné zručnosti
Obsah a podanie prekročili moje očakávania.
Účastník TREND Sales Academy
Téma: Sales management
Výborné aktivity, atmosféra a téma.
Účastník TREND HR Academy
Téma: Motivujúci lídri
Bol som nadmieru spokojný. Výborné informácie a skúsenosti využiteľné v praxi.
Účastník TREND Industry Academy
Téma: Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0
Výborná úroveň interaktivity a zdieľania skúseností.
Účastník TREND Sales Academy
Téma: Sales management
Zaujímavá a podnetná téma a dobrý prednášajúci.
Účastník TREND Procurement Academy
Téma: Budujeme efektívny nákup vo firme

Lektori TREND Academy

Oliver Jakubík
Trend HR Academy

Ako tréner viedol firemné školenia, zážitkové workshopu a verejné prednášky pre viac 5000 účastníkov. Zastával vrcholové obchodné a manažérske pozície, kde úspešne viedol strategické a obchodné tímy od 5 do 120 zamestnancov.

Jaroslava Vaculčiaková
Trend Soft Skills Academy

Jarka je trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu. Počas 20- ročnej kariéry poskytovala tréningy a poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom i politikom.

Ján Debnár
Trend HR Academy

Pracuje ako HR konzultant v divízii Aon Hewitt, kde sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov.

Rastislav Duriš
Trend Management Academy

Rasťo vyštudoval učiteľstvo angličtiny a psychológie a neskôr sociálnu a pracovnú psychológiu. V SR a ČR pomáhal budovať renomované diagnostické značky Hogan a Schuhfried a propagovať výhody online psychodiagnostiky v HR.

Radovan Furmann
Trend Industry Academy

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov.

Tomáš Gróf
Trend Soft Skills Academy

Tomáš sa zameriava najmä na zlepšovanie manažérskych zručností, komunikácie v rámci tímov ako i rozvoju rôznych osobnostných zručností účastníkov. Má dlhoročné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti vedenia ľudí a obchodných tímov.

Monika Sobeková Majková
Trend Finance Academy

Lektorka, vysokoškolská pedagogička, autorka, ale aj výskumníčka pôsobiaca v oblasti financovania a hodnotenia podnikov a kreatívneho účtovníctva. V minulosti pôsobila v súkromnej sfére v oblasti finančníctva a účtovníctva. Dnes sa zaoberá poradenstvom pri hodnotení finančného zdravia podniku, bonity odberateľov, ale aj možnosťami financovania podnikov.

Mário Biňas
Trend Procurement Academy

Manažér nákupu, lektor, konzultant. Špecializuje sa na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach.

Alexandra Grófová
Trend HR Academy

Pôsobí ako trénerka a konzultantka so zameraním na komunikačné zručnosti, HR, riadenie kroskulturálnych tímov, performance management, podporu predaja a proklientskú orientáciu.

Michal Frlička
Trend Industry Academy

Je expertom pre oblasť Lean Logistics a zaoberá sa najmä navrhovaním a optimalizáciou skladov, materiálových tokov, riadiaceho systému a počtu pracovníkov.

Milan Veščičík
Trend Finance Academy

Milan je skúsený odborník a už desiatky rokov sa venuje implementácií kontrolingových a kalkulačných systémov, podnikovým analýzam a optimalizácii nastavenia riadenia i tokov informácií v podnikoch.

Jozef Hnát
Trend Industry Academy

Zaoberá sa predovšetkým implementáciou nástrojov digitálneho podniku v oblasti projektovania výrobných a logistických systémov, a v tréningovo-vzdelávacích procesoch.

Iveta Žeravíková
Trend Industry Academy

Špecializuje sa na sociálne a osobnostné kompetencie manažérov a zamestnancov rôznych organizácií. Tvorí a implementuje pri vzdelávaní metodiku učenia prostredníctvom zážitku a následnej odbornej analýzy osobne prežitej skúsenosti.

Michal Murárik
Trend Management Academy

Michal synergicky prepája psychológiu, manažment a šport. Zameriava sa na oblasti rozvoja manažérskych zručností, výber zamestnancov, diagnostické metódy, koučing.