Testovanie

Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov 5. 4. - 10. 12. 2017 1620 SR, ČR

  1. Nové trendy vo vývoji výrobkov a inováciách 5. 4. 2017 180 Brno
  2. Prášková metalurgia a aditívne technológie, MIM, HIP a 3D Tlač 28. 4. 2017 180 Banská Bystrica

Od strojárstva k mechatronike, multidisciplinarita, inovovanie a vývoj so
zákazníkom
7. 6. 2017 180 Slaný
Znižovanie nákladov a riziká v predvýrobných etapách, DFMA júl 2017 180 Brno
Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie
projektov, Scrum
august 2017 180 Prešov
Nové trendy v obrábaní september 2017 180 Mýto
Digitálny podnik október 2017 180 Bratislava
Riešenia z oblakov, digitálny ekosystém november 2017 180 Žilina
Nové trendy v materiáloch - kompozity december 2017 180 Brno
AkadémiaDefault text