Ako budovať efektívny nákup

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

Naučte sa, ako prilákať nových dodávateľov, budovať partnerstvá a vybudovať vskutku produktívny nákup.

Seminár prináša ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme. Jeho kvalita nemá vplyv len na vstupy do vašej výroby či poskytované služby, ale priamo definuje úroveň a kvalitu dodávateľov, s ktorými spolupracujete, čím vysielate na trh signál o tom, kto ste, a tvoríte váš imidž. Vybudujte nákup zodpovedajúci dnešným štandardom a otvorte brány inováciám a tým najlepším firmám vo svojom odbore.

V čom sa zdokonalíte na TREND Procurement Academy:

 • Aké sú aktuálne trendy v nákupe a na čo sa v práci nákupcu kladie dôraz
 • Kde sa končí zodpovednosť nákupcu a aké stratégie nákupu možno použiť
 • Ako optimalizovať procesy v nákupe a ako zdolať prekážky brániace v čo najefektívnejšom nakupovaní
 • Ako klasifikovať a hodnotiť dodávateľov s jednotnými pravidlami
 • Čo sú účinné nástroje nákupu a aký je ich potenciál vo vašej firme

Pre koho je seminár určený

 • Majitelia firiem
 • Riaditelia nákupu
 • Manažéri nákupu
 • Všetci, čo chcú ušetriť nákupné náklady

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Som nákupca, čo to znamená? Predstavíme si základné roly nákupcov, ktoré definoval Gordon Murray, a ich úlohu v nákupe. Akú rolu nákupcu zastávate vy a kam sa chcete dostať? Definujeme si základné kompetencie a aké vlastnosti a schopnosti sa vyžadujú pre pozície nákupcov. Aké sú aktuálne trendy v nákupe a na čo sa v práci nákupcu kladie dôraz? Kde sa končí práca nákupcu a jeho zodpovednosť?

2. TÉMA

Stratégie v nákupe – povieme si, aké stratégie v nákupe poznáme a ako ich vieme použiť. Ako nám pomôžu stratégie optimalizovať procesy v nákupe a prečo sú vhodné aj pre hodnotenie dodávateľov. Kto sú naši dodávatelia, aká je naša závislosť od nich a akú mieru rizika pre nás predstavujú?

3. TÉMA

Manažment nákupu a riadenie dodávateľov – aké sú najčastejšie prekážky pri budovaní efektívneho nákupu, na čo si dať pozor. Centralizácia/decentralizácia nákupu, aké sú základné pravidlá a výhody/nevýhody? Povieme si, prečo je dôležitá klasifikácia a hodnotenie dodávateľov, do akej miery dodávateľov informovať o ich aktuálnej pozícii. Budeme diskutovať na tému, prečo je dôležité nastaviť jednotné pravidlá výberu dodávateľov a ako to ovplyvní existujúcich dodávateľov a priláka nových.

4. TÉMA

Aktuálne trendy v nákupe – aké nástroje v nákupe používame, ako využiť ich potenciál. Predstavíme si základné možnosti využitia MS Excel a kde sú hranice. Elektronické aukcie vo firmách, ich výhody a nevýhody. Kedy je vhodné zavádzať elektronické aukcie? Povieme si, ako vyskladať nákupný tím, kto sú jeho členovia a ich zodpovednosti.

Mário Biňas, manažér nákupu, lektor, konzultant, BM GROUP SK, s.r.o
 

Je zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?