Ako byť lídrom pre všetkých

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.

Ako manažéri sme neraz medzi dvoma mlynskými kameňmi – požiadavky vedenia a podriadených nás často dostávajú mimo komfortnej zóny. Dochádza ku generačným konfliktom, keď starší vyžadujú iný prístup ako mladší. Navyše každá situácia si vyžaduje individuálny prístup. V tomto prostredí sa často stáva, že od zamestnancov nedostaneme výstup, aký je potrebný.

Ako ich motivovať na efektívne výkony, zvládať spätnú väzbu a naučiť sa pohybovať medzi požiadavkami vedenia a podriadených? Ukážeme si, ako zvládnuť výzvy v manažmente a leadershipe, vďaka praktickým radám sa dozviete, ako sa správať aj v zložitých situáciách.

V čom sa zdokonalíte na TREND Management Academy:

  • Ako pracovať s podriadenými a nájsť vlastný štýl riadenia
  • Ako komunikovať v rôznych situáciách a ako si zachovať chladnú hlavu
  • Čo znamená efektívne zadávanie úloh a ako dať spätnú väzbu tak, aby ju zamestnanci prijali
  • Ako zvládnuť náročné rozhovory so zamestnancami či odchod kľúčového člena tímu

Pre koho je seminár určený

  • Riadiaci pracovníci
  • Stredný a vyšší manažment
  • Pre každého, kto sa chce naučiť viesť a motivovať ľudí

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


 

Tomáš Gróf, certifikovaný lektor a kouč

Tomáš vyštudoval Financie bankovníctvo a investovanie na EU v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti na manažérskych pozíciách v oblasti vedenia ľudí a obchodných tímov. Ako certifikovaný lektor a kouč pôsobí od roku 2011. V rámci lektorskej praxe sa zameriava najmä na zlepšovanie manažérskych zručností, komunikácie, time managementu, koučingu a vedenia ľudí.  Vo svojich tréningoch využíva nácviky praktických situácií, hry prepojené s praxou ako i rôzne kreatívne techniky. Účastníci jeho tréningov oceňujú najmä pestré skúsenosti z praxe a skvelú atmosféru. K jeho klientom patria spoločnosti ako Bekaert, Embraco Slovakia, Colas, Johnson Controls International a mnohé ďalšie. 

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Kľúčovou zodpovednosťou HR je výber správnych ľudí. Praktický tréning účastníkov naučí efektívne techniky výberu zamestnancov so zameraním na samotné interview.
Ako zmerať výkonnosť firmy

Ako zmerať výkonnosť firmy

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?