Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako Excelom zefektívniť nákup

Ako pomocou nástroja MS Excel rýchlo, jednoducho a efektívne analyzovať dáta, ktoré produkuje nákup?

Všetky firmy produkujú veľké množstvo dát, no nie každá si uvedomuje ich potenciál. Plynú z nich aj cenné informácie o samotných nákupoch, dodávateľoch a ich disciplíne, ale aj o kvalite výberových konaní a kvalite naplnenia potrieb interného zákazníka. Cieľom je naučiť sa využiť dáta vo vlastný prospech.

Naučte sa hodnotiť spotrebu vo firme, hľadať rezervy či monitorovať kvalitu dodávateľov, ale aj ako môže nákup optimalizovať skladové hospodárstvo.

Odporúčame priniesť si vlastný notebook, aby ste mohli pracovať s nami.

V čom sa zdokonalíte na TREND Procurement Academy:

  • Prečo má analytika dôležitú úlohu v nákupe a aké sú možnosti využitia nástrojov
  • Ako analyzovať spotrebu a nákup a ako analýzy automatizovať (spend analýza)
  • Aké sú pokročilejšie funkcie MS Excelu, ako segmentovať položky a optimalizovať stav zásob (Pareto a ABC analýza)
  • Ako hodnotiť dodávateľov a výberové konania objektívne

Pre koho je seminár určený

  • Riaditelia nákupu
  • Manažéri nákupu
  • Majitelia firiem
  • Všetci, čo chcú ušetriť nákupné náklady

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Prečo má analytika v nákupe dôležitú úloh - Predstavíme si možnosti využitia analytických nástrojov pre potreby firemného nákupu. Porozprávame sa o možnostiach tabuľkových editorov (MS EXCEL, Google tabs,...) a ich praktickom využití. Predstavíme si základné pravidlá pri práci s tabuľkovými editormi a zameriame sa na prostredie MS EXCEL. Ukážeme si základné funkcie a ich praktické využitie (matematické funkcie, LookUp funkcie, Sumproduct, Sumif, Pivot tabuľky a ich funkcie). Aké zdroje dát vieme použiť a kde ich získame.

2. TÉMA

Spend analýza - Na základ fiktívnych dát si vytvoríme vlastnú analýzu spotreby a nákupu, kde použijeme základné matematické a štatistické funkcie v prostredí MS EXCEL. Ukážeme si ako tieto analýzy automatizovať. Čo je to verifikácia dát a prečo je vhodné používať viac grafy ako text.

3. TÉMA

Pareto a ABC analýza - Pomocou analytických modelov Pareto a ABC si osvojíme prácu s pokročilejšími funkciami MS EXCEL a budeme sa venovať vizualizácii dát v reálnom čase. Pomocou týchto modelov vykonávame základnú segmentáciu položiek na sklade a budeme diskutovať na tému optimalizácia stavu zásob a nakupovaných položiek.

4. TÉMA

Hodnotiace matice a modely - Spoločne zostavíme hodnotiaci dotazník a model pre potreby hodnotenia dodávateľov alebo výberových konaní (podľa záujmu účastníkov). Ukážeme si ako jednoducho a rýchlo vytvoriť model, ktorý bude slúžiť na objektívne hodnotenie dodávateľov (nákupcov, VK, Scorecard a pod.). Budeme diskutovať o potrebe hodnotiacich modelov v nákupe.

Mário Biňas, manažér nákupu, lektor, konzultant, BM GROUP SK, s.r.o
 

Je zakladateľ spoločnosti, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“

Ako budovať efektívny nákup

Ako budovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?