Ako mať poriadok v kalkuláciách

Ako mať poriadok v kalkuláciách

Ako optimálne nastaviť kalkulačný systém a zvýšiť vďaka tomu zisk zodpovedajúci potenciálu spoločnosti?

Nedostatočné alebo nevhodné kalkulácie môžu ohroziť existenciu firmy. Naučte sa orientovať v hlavných kalkulačných metódach, ich variantoch a vo vhodnosti použitia v praxi, a to nielen pre rôzne typy podnikov, ale aj pre odlišné situácie a časové obdobie v závislosti od toho, či je firma zisková, rastúca, v ohrození alebo s nedostatočne využitými kapacitami.

V čom sa zdokonalíte na TREND Finance Academy:

  • Aké sú možnosti kalkulácií a ako správne nastaviť ich ciele podľa stavu a typu firmy
  • Ktoré kalkulácie treba používať vždy
  • Kedy sa oplatí využiť procesné kalkulácie a ako môžu fungovať v praxi
  • Ako optimalizovať kalkulačný systém
  • Čo sú nevyhnutné predpoklady spoľahlivého kalkulačného systému

Pre koho je seminár určený

Seminár je určený pre odborných pracovníkov, ktorí sa venujú problematike kalkulácií, ale aj pre riadiacich pracovníkov, ktorí uvažujú o zlepšení kalkulačného systému vo svojej firme (majitelia, riaditelia, finanční manažéri).


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Školenie realizujeme podľa záujmu. Je možné ho pre Vás pripraviť aj ako interné firemné školenie "na mieru".

Diana Háberová
diana.haberova@newsandmedia.sk
+421 904 862 594