Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Ako projektovať či optimalizovať výrobné systémy v duchu Industry 4.0

Workshop účastníkom priblíži základnú myšlienku konceptu Industry 4.0 v prepojení na projektovanie moderných výrobných systémov.

Účastníci si budú môcť na modelovej situácii sami vyskúšať projektovanie jednoduchej prevádzky prostredníctvom progresívnych prístupov a nástrojov. Zámerom je poukázať na výhody 3D projektovania výrobných systémov, medzi ktoré patrí najmä rýchlosť, finančná dostupnosť či kvalita výstupných údajov.

Pre koho je workshop určený

Workshop je určený najmä pre pracovníkov z oblasti priemyselného inžinierstva, projektantov výrobných a logistických systémov, riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže a logistiky a pre každého, kto sa zaoberá zlepšovaním výrobných procesov, pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity.


Prínos pre účastníkov:

 • Účastníci workshopu získajú ucelený pohľad na moderné projektovanie výrobných systémov s využitím nových  prístupov a nástrojov digitálneho podniku ako základného kameňa iniciatívy Industrie 4.0.
 • Riešenie prípadovej štúdie preukáže sofistikovanosť, jedinečnosť a presnosť riešenia, ale tiež jeho technickú a finančnú dostupnosť.
 • Využívaním inteligentných nástrojov na báze virtuálnej reality si účastníci vyskúšajú jednoduché projektovanie výrobnej dispozície, ktoré umožňuje výrazné skrátenie procesu prípravy výroby.

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
 • Certifikát o absolvovaní workshopu

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Čo prináša štvrtá priemyselná revolúcia do oblasti projektovania výroby?

Ako ovplyvní štvrtá priemyselná revolúcia samotný proces projektovania výroby? Ako sa musia projektanti výrobných systémov pripraviť na zmeny, ktoré prinesie budúcnosť?

 • Predstavenie základnej myšlienky Industrie 4.0 - prepojenie na projektovanie moderných výrobných systémov
 • Hľadanie možných prienikov s technológiami účastníkov a sumarizácia získaných informácií

2. TÉMA

Aké moderné nástroje sú k dispozícii? Ako ich využiť?


Môže virtuálna realita ovplyvniť samotný proces projektovania výroby? Nástrojmi digitálneho podniku v prostredí virtuálnej reality môžete ovplyvniť až 80% nákladov plánovaných v štádiu technickej výroby:

Predstavenie postupu projektovania výrobných systémov spoločnosti CEIT s využitím technológií digitálneho podniku (laserový skener, sytsém CEIT Table, Plant Simulation, systém pre projektovanie pracovísk vo VR - CEIT

3. TÉMA

Prečo riešiť budúcnosť už dnes?

Budúcnosť výrobných systémov bude závisieť aj od naprojektovanej výrobnej dispozície v súčasnosti. Ak pri projektovaní výroby nebudú využité tzv. technológie budúcnosti, tak naprojektované výrobné systémy môžu v budúcnosti generovať straty, ktoré konvenčnými technológiami nemusia byť už dnes odhalené:

Predstavenie vlastného inovatívneho CEIT systému virtuálnych dvojičiek – prepojenie virtuálneho sveta s reálnym prostredím na účely zvýšenia efektivity budúcej výroby.

4. TÉMA

Príklady z priemyselnej praxe

Závod na zelenej lúke:

Ako bola projektovaná nová hala o rozlohe 15 000 m2? Aké nástroje digitálneho podniku boli využité pri samotnom procese projektovania? Koľko trval návrh a samotná inštalácia technológií? Na tieto otázky odpovieme reálnymi ukážkami ukončeného projektu.

Konsolidácia procesov existujúceho závodu a jeho premiestnenie:

Aký priestor bol k dispozícii pre premiestnené technológie? Ako sa zvýšila produktivita plôch oproti pôvodnej výrobnej dispozícii? Aké prínosy malo premiestnenie závodu do nových priestorov? Aj na tieto otázky odpovieme reálnymi ukážkami ukončeného projektu.

5. TÉMA

Praktické projektovanie jednoduchej prevádzky účastníkmi workshopu

Prípadová štúdia – praktické riešenie projektovania výroby v systéme CEIT TABLE účastníkmi workshopu

 • Naprojektovanie layoutu s využitím interaktívneho projekčného systému (účastníci môžu sami riešiť usporiadanie výroby na základe výstupov trojuholníkovej metódy v systéme CEIT Table).

Parametrický simulačný model

 • Ukážka základnej práce v systéme Plant Simulation - (základná práca v parametrickom simulačnom modeli)
 • Nastavenie výrobných procesov v parametrickom modeli - sledovanie optimálneho riešenia na základe sledovaných ukazovateľov.

Virtuálny trenažér

 • Systém pre vizualizácie projektovanej výrobnej dispozície. Možnosť interakcie vo virtuálnom prostredí, pomocou ktorej je možné detailne doprojektovať výrobné pracoviská.

Ing. Radovan Furmann, PhD., riaditeľ divízie Digitálny podnik spoločnosti CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút) riadil mnohé rozsiahle projekty s využitím najpokrokovejších technológií virtuálnej a rozšírenej reality a moderných matematických optimalizačných metód. Je spoluautorom konceptu VDMS (Virtual Design of Manufacturing Systems), ktorého výstupom sú viaceré pôvodné inovácie (CEIT Table, Vis Wizard, Augmented Reality, Virtual Maintenance a iné).