Ako sledovať finančné zdravie firmy

Ako sledovať finančné zdravie firmy

Čo všetko treba v podniku ustriehnuť, aby ste mali dokonalý prehľad o jeho kondícii?

Naučte sa, ako ustrážiť finančné zdravie firmy, ako vyhodnocovať bonitu svojich odberateľov a predísť problémom s platobnou neschopnosťou, ako odhaliť skresľovanie účtovníctva či ako a čím sa porovnávať s konkurenciou. 

Skúsená lektorka, vysokoškolská pedagogička Monika Sobeková Majková priblíži pojmy ako likvidita a cash flow – ako ich sledovať a ako vyhodnocovať ďalšie ukazovatele hodnotiace finančné zdravie podniku, ako sú rentabilita, aktivita, ale aj zadlženosť.

V čom sa zdokonalíte na TREND Finance Academy:

  • Ako sledovať likviditu a cash flow – akými ukazovateľmi sa meria a aké hodnoty by firma mala dosahovať
  • Čo sú finančné ukazovatele podniku – ako zmerať zadlženosť či ako využívať výhody z financovania cudzím kapitálom
  • Čím odhaliť skresľovanie účtovníctva vo firme – zoznámte sa s jednoduchými, no účinnými nástrojmi
  • Ako sa vyhnúť platobnej neschopnosti a ako manažovať pohľadávky – čo si všímať pri hodnotení svojich odberateľov

Pre koho je seminár určený

Kurz je určený pre majiteľov menších firiem, ktorí chcú preveriť a sledovať finančné zdravie svojho podniku, ako aj pre pracovníkov finančného či účtovného oddelenia, ale aj všetkým ostatným, ktorí sa chcú zorientovať v tom, ako je na tom ich firma v oblasti finančného zdravia.


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Sledovanie likvidity a cash flow – akými ukazovateľmi sa meria a aké hodnoty by firma mala dosahovať, aby bola schopná uhrádzať svoje krátkodobé záväzky načas. Ukazovatele likvidity prvého, druhého a tretieho stupňa – hovoria o tom, akú by mal mať podnik  k dispozícii optimálnu výšku hotovosti, ale aj pohľadávok a zásob ku záväzkom, ktoré platí. Aké sú odporúčané hodnoty, ktoré by mal podnik dosahovať. Porovnanie s konkurenčnými hodnotami v odvetví. Tvorba čistého pracovného kapitálu a nekrytého dlhu ako ukazovatele hovoriace o dodržiavaní zlatého finančného pravidla.

2. TÉMA

Finančné ukazovatele podniku – aké oblasti hodnotia a čo znamenajú. Ako zmerať svoju zadlženosť podniku, ako využívať výhody z financovania sa cudzím kapitálom a do akej miery, ziskovosť firmy – rentabilita vlastného kapitálu a aktív, či ekonomickú aktivitu firmu, ktorá sleduje okrem iných aj dobu splatnosti pohľadávok a záväzkov firmy a manažuje ich tak, aby sa vyhla platobnej neschopnosti. Porovnanie vlastných hodnôt ukazovateľov s hodnotami odvetvia. Modely predpovedajúce vývoj finančného zdravia podniku do budúcna aplikovateľné v podmienkach Slovenska.

3. TÉMA

Odhaľovanie skresľovania účtovníctva vo firme – najčastejšie spôsoby skresľovania účtovníctva a jednoduché nástroje na odhaľovanie skresľovania účtovných dát v podniku.

4. TÉMA

Platobná neschopnosť a manažment pohľadávok – kedy platobná neschopnosť vzniká a aké druhy platobnej neschopnosti existujú. Čo robiť vo firme preto, aby ste sa jej vyhli. Nadväzuje na hodnotenie finančných ukazovateľov z predchádzajúcej časti z oblasti hodnotenia ekonomickej aktivity, pretože sleduje dobu splácania pohľadávok a záväzkov.  Sledovanie vekovej skladby pohľadávok. Ako sa možno financovať pohľadávkami a vyhnúť sa tak nesplateným pohľadávkam. Ako hodnotiť svojich odberateľov a čo si pri tom všímať. Online podporné systémy využívané pri hodnotení odberateľov – aké druhy existujú, ako fungujú a na čo si dať pri prácou s nimi pozor.

Monika Sobeková Majková, lektorka, poradkyňa v oblasti financovania podnikov, vysokoškolská pedagogička na Paneurópskej vysokej škole.

Lektorka, vysokoškolská pedagogička, autorka, ale aj výskumníčka pôsobiaca v oblasti financovania malých a stredných podnikov, hodnotenia podnikov a kreatívneho účtovníctva. V minulosti pôsobila v súkromnej sfére v oblasti finančníctva a účtovníctva. Dnes sa zaoberá poradenstvom pri hodnotení finančného zdravia podniku, bonity odberateľov, ale aj možnosťami financovania podnikov. V roku 2008 pripravila verejnú štúdiu pre oz. AKO financovanú z Európskeho sociálneho fondu na tému Podpora zefektívnenia získavania pomoci zo štátneho rozpočtu pre malé a stredné podniky v podmienkach SR.

Momentálne pôsobí na Paneurópskej vysokej škole a dlhoročne spolupracuje na výskumoch v praxi so Združením mladých podnikateľov. Spolupracovala na výskumnej štúdii Prieskum potrieb mladých podnikateľov v SR a prekážok v ich podnikaní, ktorý bol zameraný na identifikáciu základných problémov ťažiacich mladých podnikateľov s nadväznou analýzou bariér zabraňujúcich rozvoju podnikania mladých ľudí na Slovensku.

Autorka a spoluautorka desiatok výskumných štúdií publikovaných renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch, ktoré sú výsledkom medzinárodných výskumov realizovaných na tému Financial and Business risks of SMEs, Financing of young entrepreneurs and innovative companies with focusing on venture and private equity capital, ale aj knižných publikácií Hodnotenie podniku a analýza jeho finančného zdravia, Ako financovať malé a stredné podniky, Statistical data sources as a tool for international comparison a aktuálne aj publikácie 39 rád ako budovať svetovú firmu s investorom – Od inovatívnych nápadov až po vstup na burzu.