Ako vybudovať efektívny nákup

Ako vybudovať efektívny nákup

Dá sa posunúť nákup vo firme na vyššiu úroveň? Aký je správny mix vlastností nákupcov a ako dokážete využiť potenciál a kapacity vášho nákupu?

Naučte sa, ako prilákať nových dodávateľov, budovať partnerstvá a vybudovať vskutku produktívny nákup.

Seminár prináša ucelený obraz o fungovaní efektívneho nákupu a kroky potrebné na vybudovanie produktívneho nákupu vo firme. Jeho kvalita nemá vplyv len na vstupy do vašej výroby či poskytované služby, ale priamo definuje úroveň a kvalitu dodávateľov, s ktorými spolupracujete, čím vysielate na trh signál o tom, kto ste, a tvoríte váš imidž. Vybudujte nákup zodpovedajúci dnešným štandardom a otvorte brány inováciám a tým najlepším firmám vo svojom odbore.

V čom sa zdokonalíte na TREND Procurement Academy:

 • Aké sú aktuálne trendy v nákupe a na čo sa v práci nákupcu kladie dôraz
 • Kde sa končí zodpovednosť nákupcu a aké stratégie nákupu možno použiť
 • Ako optimalizovať procesy v nákupe a ako zdolať prekážky brániace v čo najefektívnejšom nakupovaní
 • Ako klasifikovať a hodnotiť dodávateľov s jednotnými pravidlami
 • Čo sú účinné nástroje nákupu a aký je ich potenciál vo vašej firme

Pre koho je seminár určený

 • Majitelia firiem
 • Riaditelia nákupu
 • Manažéri nákupu
 • Všetci, čo chcú ušetriť nákupné náklady

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Školenie realizujeme podľa záujmu. Je možné ho pre Vás pripraviť aj ako interné firemné školenie "na mieru".

Diana Háberová
diana.haberova@newsandmedia.sk
+421 904 862 594