Ako zmerať výkonnosť firmy

Ako zmerať výkonnosť firmy

Kam sa firma uberá, naznačujú aj kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs). Ako ich merať? Čo je potrebné urobiť, aby sa výkonnosť zvyšovala?

Naučte sa všetko o správnom nastavení KPIs a ich efektívnom využívaní, ktoré vám prinesie konkurenčnú výhodu. KPIs merajú výsledky rôznych aktivít. Množina informácií vám umožní dostať sa do cieľa pohodlne, ako keď šoférujete auto s detailnými informáciami o jeho prevádzke. Získajte spätnú väzbu o stave,  v ktorom sa nachádzate, a tiež o tom, ako ďaleko či blízko ste od úspechu, ktorý chcete dosiahnuť.

V čom sa zdokonalíte na TREND Management Academy:

 • Čo sú a čo nie sú kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPIs) a aký prístup k nim zvoliť
 • Ako vybrať KPIs a navzájom ich správne prepojiť
 • Ako prepojiť KPIs s riadením spoločnosti  a dennými aktivitami
 • Ako sa vyvarovať chybám pri používaní KPIs a prispôsobiť ich firemnej kultúre

Pre koho je seminár určený:

 •  Manažér, riaditeľ, vedúci oddelenia, majiteľ, konateľ  
 • Každý, pre koho je výkonnosť organizácie dôležitá, vie ju nastaviť, ovplyvňovať a riadiť

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Kľúčové ukazovatele výkonnosti, ich význam a využitie

 • Čo je a čo nie je kľúčovým ukazovateľom výkonnosti?
 • Aké je miesto kľúčových ukazovateľom výkonnosti v riadení spoločnosti?
 • Aký prístup k ním zvoliť?

2. TÉMA

Výber a zostavenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti

 • Akú sú špecifiká definovania kľúčových ukazovateľov výkonnosti?
 • Ako vybrať správne ukazovatele výkonnosti?
 • Ako ich navzájom prepojiť?

3. TÉMA

Implementácia kľúčových ukazovateľov výkonnosti

 • Ako prepojiť kľúčové ukazovatele s riadením spoločnosti
 • Ako prepojiť kľúčové ukazovatele s dennodennými aktivitami?

4. TÉMA

Kľúčové ukazovatele výkonnosti a kultúra organizácie

 • Ako rôzne firemné kultúry prijímajú kľúčové ukazovatele výkonnosti?
 • Ako sa vyvarovať chybám pri ich používaní?

 

Martin Chinoracký, riaditeľ spoločnosti, senior konzultant, Libellius, s.r.o.

Martin ako senior konzultant a riaditeľ spoločnosti pomáha firmám zvyšovať ich hodnotu, hľadať možnosti pre ich rast a zvyšovať výkonnosť. Prostredníctvom poradenstva a odborných znalostí pomáha organizáciám rozvíjať špecifické zručnosti, ktoré zvyšujú ich konkurenčnú silu. Primárne sa zaoberá stratégiami, organizačnými štruktúrami, manažmentom a riadením predaja. Vytvára nové možnosti, a zároveň sa podieľa na riadení zmeny a implementácii týchto riešení. Konzultáciami podporuje manažment a pracovníkov pri dosahovaní ich cieľov. V poradenstve sa zameriava ako odborník na strategické riadenie, implementáciu zmien, zvyšovanie výkonnosti firiem a obchodných tímov. V oblasti konzultácií a vzdelávania manažérov a pracovníkov pôsobí od rok 1996.

Ako byť lídrom pre všetkých

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.