Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Behaviorálne interview: Ako vybrať správnych ľudí do tímu

Kľúčovou zodpovednosťou HR je výber správnych ľudí. Praktický tréning účastníkov naučí efektívne techniky výberu zamestnancov so zameraním na samotné interview.

Témou bude nielen behaviorálna metóda vedenia rozhovoru, ale aj zvládanie kladenia otázok, interpretácia odpovedí, hodnotenie kompetencií a správania, vyhýbanie sa predsudkom a efektívne uzavretie pohovoru. Súčasťou tréningu sú modelové situácie a cvičenia s praktickými radami a tipmi. Tréning sa zameriava na použiteľné koncepty z praxe.

V čom sa na TREND HR Academy zdokonalíte a na aké témy sa môžete tešiť:  

 • vytvorenie správnej atmosféry a silného prvého dojmu
 • osvojenie si systematického procesu výberu, vedenia pohovoru a kladenia otázok 
 • príprava behaviorálnych otázok podľa kľúčových kritérií a kompetencií
 • implementácia STAR metódy, správna interpretácia vhodných vzorov správania
 • pochopenie reči tela v kontexte s verbálnou komunikáciou
 • objavenie dôkazov zručností, vhodnosti, seniority a motivátorov 
 • hodnotenie odpovedí – správne odhadovanie pravdivosti informácií
 • efektívne počúvanie
 • spozorovanie varovných signálov a KO prejavov u kandidátov
 • zanechanie pozitívneho dojmu a zážitku pre kandidáta
 • získanie kandidáta pre ponuku, cielené ukončenie pohovoru
 • zvládnutie procesu po pohovore a poskytnutie spätnej väzby.

Pre koho je tréning určený

 • HR riaditelia
 • Personalisti
 • Riaditelia a majitelia firiem
 • Manažéri
 • Vedúci tímov

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní tréningu

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

 • vytvorenie správnej atmosféry a silného prvého dojmu
 • osvojenie si systematického procesu výberu, vedenia pohovoru a kladenia otázok 
 • príprava behaviorálnych otázok podľa kľúčových kritérií a kompetencií
 • implementácia STAR metódy, správna interpretácia vhodných vzorov správania
 • pochopenie reči tela v kontexte s verbálnou komunikáciou
 • objavenie dôkazov zručností, vhodnosti, seniority a motivátorov 
 • hodnotenie odpovedí – správne odhadovanie pravdivosti informácií
 • efektívne počúvanie
 • spozorovanie varovných signálov a KO prejavov u kandidátov
 • zanechanie pozitívneho dojmu a zážitku pre kandidáta
 • získanie kandidáta pre ponuku, cielené ukončenie pohovoru
 • zvládnutie procesu po pohovore a poskytnutie spätnej väzby.
Alexandra Grófová, Consultant, Maxman Consultants, s.r.o.
 

Alexandra vyštudovala zahraničný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má mnohoročné skúsenosti s organizáciou B2B konferencií po celom svete. Pôsobila na Slovensku a v Malajzii, kde vyberala a riadila ľudí v zmiešaných kroskulturálnych tímoch v medzinárodných projektoch v oblasti farmácie. Neskôr pracovala v nadnárodnej korporácii, kde nadobudla rozsiahle skúsenosti s budovaním tímov, výberom ľudí a riadením v oblasti služieb zákazníkom a ľudských zdrojov. V Maxmane pôsobí ako trénerka a konzultantka so zameraním na komunikačné zručnosti, HR, riadenie kroskulturálnych tímov, performance management, podporu predaja a proklientsku orientáciu.

Ako byť lídrom pre všetkých

Ako byť lídrom pre všetkých

Osvojte si tipy, ako sa zachovať v náročných situáciách a stať sa perfektným lídrom.