Čo motivuje zamestnancov

Čo motivuje zamestnancov

Motivácia predstavuje hnací motor každej ľudskej aktivity, aj tej pracovnej. Iba správne motivovaný zamestnanec má vnútorný záujem a chuť pracovať svedomito, dosahovať čo najlepšie výsledky.

Vysoká úroveň motivácie zamestnancov a správne nastavená interná komunikácia prinášajú zamestnávateľovi významnú výhodu, ktorú je pre konkurenciu mimoriadne náročné eliminovať.

Existuje korelácia medzi systémom odmeňovania, benefitmi a motiváciou zamestnanca? Aké faktory ovplyvňujú motiváciu? Aké sú trendy motivovanosti zamestnancov v SR? Čo v oblasti motivovanosti robíte vy a ako komunikujete s vašimi zamestnancami?

TREND HR Academy predstavuje najnovšie zistenia a trendy v oblasti motivovanosti zamestnancov vychádzajúce z prieskumov a benchmarkov v SR. Budeme pracovať s teóriami motivovanosti, rozmanitosťou odmeňovacích systémov a zamestnaneckých benefitov či rôznymi nástrojmi komunikácie so zamestnancami. V období, keď sa takmer každý zamestnávateľ snaží prilákať alebo udržať pracovnú silu sa spoločne pozrieme na výsledky prieskumov, poukážeme na konkrétne prípady (čo funguje, čo nefunguje) a vymeníme si skúsenosti.

Pre koho je workshop určený

TREND HR Academy je určená predovšetkým pre personálnych manažérov, manažérov odmeňovania a benefitov či vedúcich pracovníkov spoločnosti.


Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
 • Certifikát o absolvovaní workshopu

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Predstavenie koncepcie motivovanosti

 • Z čoho koncept vychádza
 • Čo charakterizuje motivovaného zamestnanca
 • Ako merať motivovanosť
 • Prípadové štúdie

2. TÉMA

Odmeňovanie a benefity

 • Systémy odmeňovania a ich zmysel
 • Aké benefity a komu?
 • Prípadové štúdie

3. TÉMA

Interná komunikácia

 • Pohľad na zamestnanca ako na klienta
 • Nástroj internej komunikácie
 • Prípadové štúdie

Alica Kolárová

Alica Kolárová je od roku 2014 senior H&B (Health and Benefits) konzultantkou v spoločnosti Aon Risk Solutions, kde má na starosti lokálnych aj globálnych klientov. Poskytuje poradenské služby v oblasti mapovania, nastavenia a implementácie rôznych systémov odmeňovania a benefitov. Má za sebou niekoľko benchmarkových štúdií a prieskumov v oblasti odmeňovania v rôznych segmentoch SR, venuje sa aj systému celkovej ceny práce, tzv. Total Reward Statement a on-line aplikácii pre poskytovanie benefitov. Poradenstvu v oblasti zamestnaneckých benefitov sa venuje od roku 2008. V roku 2012 bola poradkyňou českého MPSVaR počas príprav dôchodkovej reformy. Niekoľko rokov pôsobila v neziskovom segmente v oblasti monitoringu médií a má skúsenosti s projektovým manažmentom bankopoistenia. Alica je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave. Titul PhD. zo sociálnej a politickej filozofie získala na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied skúmaním demokracie a náboženskej skúsenosti v EU a USA z pohľadu pragmatizmu.

 

 

Ján Debnár

Ján Debnár pracuje ako HR konzultant v divízii Aon Hewitt, kde sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov. Je súčasťou tímu, ktorý organizuje renomovaný prieskum Aon Best Employers pre Českú i Slovenskú republiku a aktívne sa podieľa na projektoch posilňujúcich motivovanosť zamestnancov v našom prostredí. Ján je absolvent Masarykovej univerzity v Brne, je certifikovaným koučom (individuálny a tímový koučing) a má dlhoročné skúsenosti i ako facilitátor a tréner, keďže spoluorganizoval desiatky konferencií, workshopov a seminárov zameraných na témy z biznisu, rozvoja a vzdelávania. Okrem skúsenosti v korporátnom prostredí bol 3 roky členom a lídrom pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie a spoluzakladal firmu na Slovensku.

Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 
LEAN & HR

LEAN & HR

Účastníci workshopu si počas dvoch dní osvoja techniku identifikovania plytvaní v procese, odhalenie koreňovej príčiny a následné implementovanie účinných riešení.