Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 

Workshop vychádza z globálnych výskumov a lokálnych dát spoločnosti Aon Hewitt, svetového lídra v oblasti motivovanosti zamestnancov. Dáva účastníkom priestor na sebareflexiu a plán, ako sa k profilu motivujúcich lídrov priblížiť.

Obsah a témy workshopu TREND HR Academy:

 • Kľúčové piliere motivovanosti zamestnancov
 • Čím sú špecifickí motivujúci lídri
 • Ako sa stať motivujúcim lídrom
 • Vy ako motivujúci lídri - sebareflexia a hodnotenie podriadenými
 • Plán ďalších krokov na osobnej i firemnej úrovni

Workshop je určený:

 • všetkým, ktorí vedú tímy alebo zodpovedajú za nastavenie koncepcie vedenia ľudí v spoločnosti

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

 

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Predstavenie konceptu motivujúcich lídrov

 • Z čoho koncept vychádza

 • Čím sú špecifickí motivujúci lídri

 • Ako sa stať motivujúcim lídrom

2. TÉMA

Vy ako motivujúci líder (osobná reflexia)

 • Formujúce skúsenosti

 • Vnútorné presvedčenia a hodnoty

 • Správanie

3. TÉMA

Plán ďalších krokov na osobnej a firemnej úrovni

Ján Debnár
Pracuje ako HR konzultant v divízii Aon Hewitt, kde sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov. Je súčasťou tímu, ktorý organizuje renomovaný prieskum Aon Best Employers pre Českú i Slovenskú republiku a aktívne sa podieľa na projektoch posilňujúcich motivovanosť zamestnancov v našom prostredí. Ján je absolvent Masarykovej univerzity v Brne, je certifikovaným koučom (individuálny a tímový koučing) a má dlhoročné skúsenosti i ako facilitátor a tréner, keďže spoluorganizoval desiatky konferencií, workshopov a seminárov zameraných na témy z biznisu, rozvoja a vzdelávania. Okrem skúsenosti v korporátnom prostredí bol 3 roky členom a lídrom pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie a spoluzakladal firmu na Slovensku.

 

Zuzana Al Tajjarová
Zuzana je HR konzultantka v spoločnosti Aon Hewitt a členka tímu Aon Best Employers Česká republika a Slovensko. Venuje sa meraniu a rozvoju motivovanosti zamestnancov a tiež je projektovou manažérkou lokálnych i medzinárodných projektov „šitých na mieru“ v tejto oblasti. Okrem motivovanosti a spokojnosti zamestnancov sa v rámci tímu Aon Hewitt špecializuje aj na mzdové prieskumy, ktoré sa týkajú celkového odmeňovania zamestnancov a nárastov miezd. Zuzana je absolventkou Vysokej školy obchodnej v Prahe, kde sa venovala medzinárodnému obchodu. Počas štúdií pôsobila ako lektorka anglického jazyka a absolvovala niekoľko zahraničných stáží zameraných na kvalitatívny výskum v marketingu.

Registračný formulár

Čo motivuje zamestnancov

Čo motivuje zamestnancov

Motivácia predstavuje hnací motor každej ľudskej aktivity, aj tej pracovnej. Iba správne motivovaný zamestnanec má vnútorný záujem a chuť pracovať svedomito, dosahovať čo najlepšie výsledky.
Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Riadite predaj a ľudí pracujúcich v obchode? Presne pre vás je určený tento seminár, na ktorom získate inšpiráciu na zlepšenie systému riadenia predaja a zároveň praktický nástroj, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše obchodné výsledky. Okrem toho si rozšírite aj svoje obchodné znalosti a vymeníte si skúsenosti s ostatnými manažérmi predaja.
LEAN & HR

LEAN & HR

Účastníci workshopu si počas dvoch dní osvoja techniku identifikovania plytvaní v procese, odhalenie koreňovej príčiny a následné implementovanie účinných riešení.
Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Majte riadenie vašej firmy pod kontrolou

Ako prejsť od operatívy k stratégii? Určite to poznáte. Zápasíte s časom. Ste zavalení operatívou. Vaši podriadení za vami neustále chodia, aby ste im pomáhali riešiť ich úlohy.
NLP v biznise

NLP v biznise

Neurolingvistické programovanie a jeho využitie v politike, športe a biznise.