Komunikácia podľa osobnostných typov

Komunikácia podľa osobnostných typov

Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí z pohľadu fungovania mozgu.

 

Často sa stáva, že ľudia počujú a vnímajú rovnaké veci odlišne. Jedným z dôvodov takejto „diskomunikácie“ môže byť jednoducho osobnostná typológia. Existujú štyri základné typy ľudí a každý potrebuje „počuť“ v rámci komunikácie, spätnej väzby, zadávania úloh či motivácie niečo iné. Keď viete, s akým typom človeka sa rozprávate, dokážete mu lepšie porozumieť a hovoriť „jeho jazykom“. Vaša komunikácia a vzťahy budú oveľa lepšie, čo sa prejaví aj na Vašej efektivite.

Na seminári sa naučíte ako rozpoznať základné komunikačné typy ľudí, ako im prispôsobiť komunikáciu a ako tieto poznatky využiť v rámci celofiremnej komunikácie.

Obsah seminára: 

 • Komunikačný proces z pohľadu fungovania mozgu
 • Zlaté pravidlá efektívnej komunikácie
 • DiSC – nástroj na zlepšenie komunikácie a vzťahov
 • Základné osobnostné typy ľudí
 • Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí – praktické rady a cvičenia
 • Ako správne odhadnúť komunikačného partnera

V čom sa zdokonalíte na TREND Soft Skills Academy:

 • Zlepšíte svoje komunikačné schopnosti
 • Dokážete si lepšie získať priazeň iných a presvedčiť ich
 • Zlepšíte si kvalitu vzťahov na pracovisku aj mimo neho
 • Naučíte sa rozpoznať jednotlivé osobnostné typy ľudí
 • Budete efektívnejší a spokojnejší

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

Zlaté pravidlá efektívnej komunikácie

 • Komunikačný proces z pohľadu fungovania mozgu
 • Faktory ovplyvňujúce výsledok komunikácie
 • Zlaté pravidlá efektívnej komunikácie

DiSC – nástroj na zlepšenie komunikácie a vzťahov

 • Porozumenie – základ efektívnej komunikácie a dobrých vzťahov
 • Každý človek je iný a má iné komunikačné preferencie
 • Osobnostná typológia DiSC a jej využitie v komunikácii
 • Ako porozumieť jednotlivým osobnostným typom

Základné osobnostné typy ľudí

 • Dominantný typ (D) – popis a charakteristika
 • Influencer (I) – popis a charakteristika
 • Stabilný typ (S) – popis a charakteristika
 • Konštruktívny typ (C) – popis a charakteristika

Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí

 • Špecifiká komunikácie pre jednotlivé typy
 • Silné slová pre jednotlivé typy
 • Praktické cvičenia prispôsobenia „komunikačného jazyka“

Ako správne odhadnúť komunikačného partnera

 • Ako rozpoznať osobnostný typ iných ľudí a jeho komunikačné preferencie
 • Ako im prispôsobiť komunikáciu
 • Ako zlepšiť komunikáciu, vzťahy a porozumenie s inými – klientmi, kolegami, obchodnými partnermi, členmi tímu
Jaroslava Vaculčiaková, trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu, Antea Consulting
 

Počas 20- ročnej kariéry poskytovala tréningy a poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Do roku 2012 pôsobila v najväčšej PR agentúre Seesame ako riaditeľka klientskeho servisu a spolumajiteľka agentúry. V rokoch 1998 až 2000 pôsobila na Fonde národného majetku SR v pozícii tajomníčky prezidenta prezídia. Je absolventkou štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Vzdelanie si rozšírila štúdiom marketingu v Kanade. V roku 2013 založila spoločnosť ANTEA Consulting, v rámci ktorej pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know- how z oblasti efektívnej komunikácie, osobnostného rozvoja manažérov a zvyšovania ľudského potenciálu. Je absolventkou certifikovaného tréningu The American Board of NLP v Londýne a medzinárodne akreditovanou trénerkou osobnostnej profilácie DISC.

Registračný formulár

Konflikt manažment a zvládanie námietok

Konflikt manažment a zvládanie námietok

Základné princípy a techniky zvládania námietok a konfliktných situácií.
Sales Mythbusters II.

Sales Mythbusters II.

Ako zlepšiť kvalitu zákazníckych vzťahov a lepšie spoznať ich potreby.