Konflikt manažment a zvládanie námietok

Soft Skills Academy Začína o

Konflikt manažment a zvládanie námietok

Termíny Miesta Cena kurzu
30. máj 2018 BRATISLAVA | Apollo Hotel 180,00 € s DPH


Základné princípy a techniky zvládania námietok a konfliktných situácií.

Každá firma by bola efektívnejšia, keby sa v nej riešilo menej konfliktov – či už medzi zamestnancami, nadriadenými a podriadenými, alebo so zákazníkmi či obchodnými partnermi. Efektívne zvládanie námietok a konfliktných situácií by malo patriť k základnej komunikačnej výbave každého, kto pracuje a komunikuje s ľuďmi. Čo sme vlastne všetci...S námietkami a konfliktami sa stretávame takmer každodenne v práci aj mimo nej. Na našom seminári sa dozviete, ako zvládať konfliktné situácie a  predchádzať námietkam.   

V čom sa zdokonalíte na TREND Soft Skills Academy:

 • Zlepšíte svoje vyjednávacie schopnosti
 • Naučíte sa lepšie zvládať a eliminovať konfliktné situácie
 • Naučíte sa lepšie predchádzať námietkam a ako ich zvládať
 • Zlepšíte sa v dávaní a prijímaní spätnej väzby
 • Budete výkonnejší a spokojnejší

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

Príčiny a dôsledky konfliktov

 • Príčiny konfliktov a ako ich identifikovať
 • Interné a externé dôsledky
 • Zákon kauzality 
 • Emócie a konflikt manažment

Ako predchádzať konfliktným situáciám

 • Prevencia vzniku konfliktov
 • Navodenie atmosféry porozumenia – pozície vnímania
 • Techniky na elimináciu konfliktov – uhol pohľadu, raport

Techniky na zvládanie konfliktných situácií a ich trénovanie

 • Základné predpoklady zvládania konfliktov
 • Technika „klaun“, technika „strom“
 • Disasociácia, odosobnenie

Námietky a ako sa im vyhnúť

 • Čo je a čo nie je námietka
 • Technika raportu
 • Ako predchádzať námietkam – „poľahčujúca okolnosť“

Komunikačné techniky na zvládanie námietok a ich trénovanie

 • Sila slova 
 • Pozitívne preformulovanie, premostenie
 • „Double bind“, hovorenie v 2. osobe
 • Správne formulované otázky

Spätná väzba

 • Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou
 • Správne dávanie spätnej väzby
 • Správne prijímanie spätnej väzby

 

Jaroslava Vaculčiaková, trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu, Antea Consulting
 

Počas 20- ročnej kariéry poskytovala tréningy a poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Do roku 2012 pôsobila v najväčšej PR agentúre Seesame ako riaditeľka klientskeho servisu a spolumajiteľka agentúry. V rokoch 1998 až 2000 pôsobila na Fonde národného majetku SR v pozícii tajomníčky prezidenta prezídia. Je absolventkou štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Vzdelanie si rozšírila štúdiom marketingu v Kanade.

V roku 2013 založila spoločnosť ANTEA Consulting, v rámci ktorej pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know- how z oblasti efektívnej komunikácie, osobnostného rozvoja manažérov a zvyšovania ľudského potenciálu. Je absolventkou certifikovaného tréningu The American Board of NLP v Londýne a medzinárodne akreditovanou trénerkou osobnostnej profilácie DISC.

Registračný formulár

Komunikácia podľa osobnostných typov

Komunikácia podľa osobnostných typov

Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí z pohľadu fungovania mozgu.

180,00 €

Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Komunikačné zručnosti by mali patriť k povinnej výbave každého manažéra či lídra. Prax ale ukazuje, že to tak nie je. Podľa prieskumov firmy Gallup z roku 2015 až 50 percent zamestnancov podalo výpoveď v zamestnaní kvôli nezhodám so svojim nadriadeným.

180,00 €

The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

Prečo tímy zlyhávajú a čo robiť, aby tím fungoval.

216,00 €