Konflikt manažment a zvládanie námietok

Konflikt manažment a zvládanie námietok

Základné princípy a techniky zvládania námietok a konfliktných situácií.

Efektívne zvládanie námietok a konfliktných situácií by malo patriť k základnej komunikačnej výbave každého, kto pracuje a komunikuje s ľuďmi. Veľa ľudí si myslí, že to vie. Je to skutočne tak?

Podľa prieskumov firmy Gallup z roku 2015 až 50 percent zamestnancov podalo výpoveď v zamestnaní kvôli nezhodám so svojim nadriadeným.

Na našom seminári sa dozviete, ako zvládať konfliktné situácie, predchádzať námietkam, a tiež, aké sú nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii.    

V čom sa zdokonalíte na TREND Soft Skills Academy:

 • Zistíte aké typy ľudí poznáme a ako s nimi komunikovať 
 • Zlepšíte svoje komunikačné a vyjednávacie schopnosti
 • Naučíte sa lepšie zvládať a eliminovať konfliktné situácie
 • Osvojíte si techniky ako lepšie prekonávať námietky a ako im predchádzať
 • Mýty a pravdy o neverbálnej komunikácie  
 • Naučíte sa používať silné slová vo verbálnej komunikácii
 • Zlepšíte sa v dávaní a prijímaní spätnej väzby 

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

Od nesprávnej komunikácie ku konfliktu

 • Nesprávna komunikácia = konflikt
 • Najčastejšie chyby v komunikácii
 • Základné piliere efektívnej komunikácie
 • Empatické počúvanie

Neverbálna komunikácia ako ju nepoznáte

 • Nový pohľad na neverbálnu komunikáciu
 • Technika raportu – ako sa „naladiť na rovnakú vlnovú dĺžku“ a eliminovať vznik konfliktu
 • Kalibrácia klienta – pochopenie neverbálnych prejavov klienta na základe jeho individuality
 • Prispôsobenie intonácie

Verbálna komunikácia a sila slova

 • Zásady efektívnej verbálnej komunikácie
 • Ako prispôsobiť jazyk komunikačnému partnerovi
 • Sila slova a silné slová 
 • Základné komunikačné typy ľudí a ako s nimi hovoriť
  • Vizuálny
  • Auditívny
  • Kinestetický
 • Správne kladenie otázok

Konflikty a námietky a ako im predchádzať

 • Vznik, príčiny a dôsledky konfliktov
 • Zákon kauzality
 • Emócie a konflikt manažment
 • Prevencia vzniku konfliktov
  • Technika uhla pohľadu
  • Navodenie atmosféry porozumenia – pozície vnímania

Techniky na zvládanie konfliktných situácií 

 • Základné predpoklady na zvládanie konfliktov
 • Základné kroky k úspešnému zvládnutiu konfliktu
 • Technika „klaun“, technika „strom“
 • Disasociácia, odosobnenie
 • Praktické cvičenia

Námietky a ako ich zvládať

 • Čo je a čo nie je námietka
 • Ako predchádzať námietkam - „poľahčujúca okolnosť“
 • Techniky na zvládanie námietok:
  • Pozitívne preformulovanie, premostenie
  • „Double bind“, hovorenie v 2. osobe
 • Praktické cvičenia

Spätná väzba

 • Rozdiel medzi kritikou a spätnou väzbou
 • Správne dávanie a prijímanie spätnej väzby
Jaroslava Vaculčiaková, trénerka a koučka v oblasti komunikácie, soft skills a leadershipu, Antea Consulting
 

Počas 20- ročnej kariéry poskytovala tréningy a poradenstvo mnohým významným firmám, manažérom i politikom. Do roku 2012 pôsobila v najväčšej PR agentúre Seesame ako riaditeľka klientskeho servisu a spolumajiteľka agentúry. V rokoch 1998 až 2000 pôsobila na Fonde národného majetku SR v pozícii tajomníčky prezidenta prezídia. Je absolventkou štúdia na Ekonomickej univerzite v Bratislave a doktorandského štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave, kde získala aj titul PhD. Vzdelanie si rozšírila štúdiom marketingu v Kanade.

V roku 2013 založila spoločnosť ANTEA Consulting, v rámci ktorej pomáha ľuďom a firmám rásť a rozvíjať svoj potenciál. Pracuje s jedinečnými NLP technikami a zahraničným know- how z oblasti efektívnej komunikácie, osobnostného rozvoja manažérov a zvyšovania ľudského potenciálu. Je absolventkou certifikovaného tréningu The American Board of NLP v Londýne a medzinárodne akreditovanou trénerkou osobnostnej profilácie DISC.

Registračný formulár

Komunikácia podľa osobnostných typov

Komunikácia podľa osobnostných typov

Ako komunikovať s jednotlivými typmi ľudí z pohľadu fungovania mozgu.
Time management : Ako všetko stíhať a byť v pohode

Time management : Ako všetko stíhať a byť v pohode

Získajte návod, ako zefektívniť prácu a vyhnúť sa „chaos“ manažmentu.
Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Nové trendy vo verbálnej a neverbálnej komunikácii

Komunikačné zručnosti by mali patriť k povinnej výbave každého manažéra či lídra. Prax ale ukazuje, že to tak nie je. Podľa prieskumov firmy Gallup z roku 2015 až 50 percent zamestnancov podalo výpoveď v zamestnaní kvôli nezhodám so svojim nadriadeným.
The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

The Rocket Model: Ako vybudovať raketový tím

Prečo tímy zlyhávajú a čo robiť, aby tím fungoval.