LEAN & HR

LEAN & HR

Účastníci workshopu si počas dvoch dní osvoja techniku identifikovania plytvaní v procese, odhalenie koreňovej príčiny a následné implementovanie účinných riešení.

Prečo zlepšovať fungujúce procesy?

Do všetkých procesov sa vnášajú dočasné riešenia, ktoré sa nakoniec stanú trvalými

Prečo použiť Lean techniky?

Lean je efektívny spôsob zavedenia účinného riešenia, ktoré šetrí čas a peniaze

Je Lean naozaj účinný?

Lean je nositeľom inšpirácie – CEIT je nositeľom príkladov – HR účastníci sú nositeľmi riešení

Pre koho je workshop určený

Pre špecialistov a manažérov HR odd., finančného odd., obchodného odd., ako aj pracovníkov v administratíve alebo službách.


Prínos pre účastníkov:

Po absolvovaní workshopu budú účastníci schopní:

 • Identifikovať postavenie HR a LEAN v spoločnosti
 • Definovať základné nástroje LEAN v HR
 • Odstrániť plytvania z HR procesov aplikovaním vybranej LEAN metódy
 • Získať koreňovú príčinu problému štruktúrovaným prístupom

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body z workshopu
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike workshopu
 • Certifikát o absolvovaní workshopu

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. DEŇ

1. TÉMA

Prehľad HR procesov a LEAN metodík

 • Ako LEAN vznikol, aké má základné piliere (MUDA, MURI, MURA) a aké sú najpoužívanejšie nástroje LEANu?
 • Základný zoznam procesov v HR a LEAN nástrojov

2. TÉMA

Identifikácia HR postavenia v spoločnosti

 • Je HR v spoločnosti vnímané ako strategický partner, zástupca zamestnancov, agent zmien alebo administratívny expert?
 • Vyplnenie dotazníka a následná identifikácia postavenia HR

3. TÉMA

Pridaná hodnota a plytvania v procese

 • Čo predlžuje procesy, čo znižuje zisk z našich procesov, čo zvyšuje neefektivitu?
 • 7 druhov plytvania
 • Video a praktická ukážka

4. TÉMA

Workshop – identifikácia plytvaní v HR procesoch

 • Identifikovanie plytvaní v HR procesoch

2. DEŇ

1. TÉMA

Zhrnutie a opakovanie najdôležitejších bodov z 1. dňa

2. TÉMA

5S

 • Ako zvýšiť efektivitu pracoviska?
 • Päť základných krokov na elimináciu plytvania

3. TÉMA

Workshop - 5S

 • Zavedenie 5S na HR pracovisku

4. TÉMA

Určovanie koreňových príčin

 • Prečo sa problémy opakujú aj napriek prijatým opatreniam?
 • Pareto diagram – princíp 80/20
 • ISHIKAWA diagram a 5x „prečo“

5. TÉMA

Workshop – Určovanie koreňových príčin

 • Určenie koreňovej príčiny vybraného problému pomocou ISHIKAWA diagramu

Ing. Petra Bajusová, konzultantka, trénerka a koučka metód Six Sigma, ako aj Lean metodológie v spoločnosti CEIT

 

 

 

 

 • Šesť rokov skúseností s vykonávaním tréningov, koučingov, poradenstvom v implementácii zlepšovania a zvyšovania výkonnosti procesov
 • Vedenie projektov v spoločnosti T-Systems Slovakia, s. r. o., a Tatranaka, s. r. o
 • Získaný certifikát Six Sigma Black Belt v roku 2011 od spoločnosti T-Systems GmbH
 • Absolventka Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach
Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Engaging Leaders – prebuďte v sebe motivujúceho lídra

Existuje správny mix vlastností a prístupov lídra na to, aby sa stal viac motivujúci, aby ho ľudia nasledovali a dosahovali lepšie výsledky? Čo takého lídra vytvára a kto sa ním môže stať? Ako tieto predpoklady a vlastnosti spĺňate vy? 
Čo motivuje zamestnancov

Čo motivuje zamestnancov

Motivácia predstavuje hnací motor každej ľudskej aktivity, aj tej pracovnej. Iba správne motivovaný zamestnanec má vnútorný záujem a chuť pracovať svedomito, dosahovať čo najlepšie výsledky.