LOG scan 4.0: Ako zdokonaliť internú logistiku

LOG scan 4.0: Ako zdokonaliť internú logistiku

Ako je nastavená interná logistika vo vašej firme? Čo je nevyhnutým základom pre ďalšie zlepšovanie?

Zoznámte sa s  auditným nástrojom Log Scan 4.0, ktorý vám pomôže odhaliť slabé miesta, definovať najväčší potenciál pre zlepšenia a urobiť postupné kroky k efektívnejším procesom.

Log Scan 4.0 je nástroj na vytvorenie konceptu logistiky v duchu Priemyslu 4.0. Zámerom auditu je popísať aktuálny stav procesov od vstupu materiálu do skladu cez dovoz materiálu do výrobného procesu až po zaskladnenie a expedíciu hotovej produkcie. Hlavným cieľom je definovať budúci stav internej logistiky vďaka finálnemu výstupu, ktorý dá firme odpovede na otázky, ako lepšie nastaviť logistické procesy.

V čom sa zdokonalíte na TREND Industry Academy:

  • Čo je audit logistiky a ako môže pomôcť vašej firme
  • Aká je postupnosť krokov auditu Log Scan 4.0 a čo ďalej s jeho výstupom
  • Ako odhaliť úzke miesta internej logistiky, navrhnúť optimalizáciu logistických procesov a stanoviť opatrenia v krátkom čase
  • Ako definovať konkrétne miesta pre optimalizáciu činností a oblastí internej logistiky

Pre koho je seminár určený

  • Pracovníci z oblasti priemyselného inžinierstva
  • Projektanti výrobných a logistických systémov
  • Riadiaci pracovníci v oblasti výroby, montáže a logistiky

Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Čo znamená Industrie 4.0 pre logistiku?
• Ako nové trendy ovplyvnili súčasnú logistiku?
• Nástroje pre logistiku v zmysle Industrie 4.0 – čo môžeme na trhu získať?

2. TÉMA 

Je naša firma vhodná pre „revolúciu v logistike“?
• Ako odhaliť potenciál pre zavedenie nových nástrojov?
• Prečo to vôbec robiť?

3. TÉMA

LOG scan 4.0 – ako na to
• Kroky k popísaniu súčasného stavu prostredníctvom auditu.
• Metodika vyhodnocovania alebo, čo externý audítor nezachytil.

4. TÉMA

A čo ďalej?
• Ako postupovať na základe výsledkov zhodnotenia súčasného stavu.
• Prípadová štúdia – ukážka vytvoreného auditu.

Michal Frlička, expert v oblasti Lean Logistics, CEIT

Je expertom pre oblasť Lean Logistics a zaoberá sa najmä navrhovaním a optimalizáciou skladov, materiálových tokov, riadiaceho systému a počtu pracovníkov. V súčasnej dobe presadzuje myšlienky Industrie 4.0 do praxe. Spolupracoval na návrhu simulačnej hry LOGi Game. Pri svojej práci využíva certifikovanú znalosť nástroja MTM Logistik.