Manažment dodávateľov a budovanie partnerstiev

Manažment dodávateľov a budovanie partnerstiev

Budovanie zdravej a stabilnej siete dodávateľov je jedným z kľúčových cieľov nákupcov a riaditeľov nákupu.

Aktuálne tempo vývoja technológií, tlak na automatizáciu a efektivitu neprináša len nové produkty, ale mení fungovanie spoločností a tlačí ich do nových partnerstiev. Vytvára sa tlak a priestor na partnerstvá s dodávateľmi, kde činnosti dodávateľov sú plne integrované do procesov spoločnosti. Budovanie siete dodávateľov, ktorí sú súčasťou vašich procesov, je pre spoločnosť prospešné, pretože sami dodávatelia majú záujem na vašom rozvoji, čo prospieva aj ich rozvoju a rastu. Cieľom nákupu 21. storočia je zvýšiť angažovanosť dodávateľov a sledovať spoločné ciele a záujmy.

Počas školenia sa zameriame na klasifikáciu dodávateľov a nastavenie štandardov pre výber dodávateľov, hodnotenie dodávateľov a rating. Rovnako si povieme, kto sú vaši strategickí a kľúčoví dodávatelia a aké nástroje využiť na prácu s nimi. Aká je vaša miera závislosti od dodávateľov a miera rizika spolupráce s nimi.

Spoločne budeme hľadať odpovede na otázky:

Aká je štruktúra dodávateľov v našej spoločnosti? Kto sú naši strategickí dodávatelia? Ako riadiť vzťahy s dodávateľmi a prečo je potrebné nastaviť pravidlá výberu dodávateľov? Ako hodnotíme dodávateľov a prečo je dôležité komunikovať dodávateľom ich rating? Aké nástroje využiť na budovanie vzťahov s dodávateľmi? Prečo je potrebné zvyšovať angažovanosť dodávateľov?

Pre koho je školenie určené

  • manažment a majitelia spoločností
  • juniorské a seniorské pozície nákupcov
  • riaditelia a manažéri nákupných tímov

Školenie je zamerané predovšetkým na pozície nákupcov vo firmách, ktorí hľadajú priestor pre svoj profesijný rast a chcú posunúť nákup vo svojej firme na vyššiu úroveň. Rovnako je určené aj pre pozície riaditeľov nákupu a manažérov nákupu, manažérov a majiteľov firiem s cieľom vybudovať efektívny nákup.


Každý účastník navyše získa:

  • Materiály v tlačenej podobe
  • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo školenia 
  • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike školenia
  • Certifikát o absolvovaní školenia

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Predstavenie koncepcie klasifikácie a výberu dodávateľov

Nastavenie pravidiel výberu dodávateľov a klasifikácia. Prečo je to dôležité a aké benefity nám to prinesie. Aké nástroje môžete využiť na výber dodávateľov a čo je to predklasifikácia. Definujeme si, kto je náš dodávateľ a aké sú naše štandardy. Ako merať úspešnosť výberu dodávateľov.

2. TÉMA

Hodnotenie dodávateľov a ich rating

Kto sú naši dodávatelia a akú rolu zohrávajú v našom „výrobnom“ cykle. Segmentácia portfólia dodávateľov a riadenie dodávateľov v týchto segmentoch. Ukážeme si vytvorenie jednoduchej hodnotiacej matice (MS Excel) a jej použitie. Stanovenie ratingu dodávateľa a jeho komunikácia dodávateľom.

3. TÉMA

Budujeme partnerstvá s dodávateľmi

Prečo je dôležité budovať partnerstvá s dodávateľmi a zvyšovať angažovanosť dodávateľov. Predstavíme si základné nástroje na budovanie partnerstiev s dodávateľmi. Kde sa končí tendrovanie a začínajú sa partnerstvá. Poskytujeme služby našim dodávateľom a aké benefity nám to prinesie.

Mário Biňas

Manažér nákupu, lektor, konzultant a zakladateľ spoločnosti BM GROUP SK, ktorá sa špecializuje na oblasť nákupu, eProcurement, Global sourcing a obchod v B2B sektore. Je veľkým nadšencom firemného nákupu a elektronizácie nákupu a na túto tému prednáša na domácich a zahraničných fórach. Skúsenosti nazbieral ako manažér v medzinárodnej spoločnosti a dnes ich ponúka aj ako lektor firemného nákupu. „Venujem sa výhradne nákupom vo firmách a ich procesom, lebo z tohto prostredia pochádzam a nákup nevnímam len ako zdroj vstupov, ale ako vstupnú bránu pre inovácie, technológie a partnerstvá.“