Predajné techniky: Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Predajné techniky: Dostaňte obchodný rozhovor na profesionálnu úroveň

Šikovný obchodník dokáže svojimi komunikačnými zručnosťami zistiť alebo vyvolať potrebu zákazníka a presvedčiť ho, že práve jeho riešenie je pre neho to najlepšie.

Viesť rozhovor a zvýšiť percento úspešne uzatvorených obchodov je cieľom každého predajcu. Ak aj vy chcete dosiahnuť predajné úspechy, tento seminár by ste mali určite absolvovať.

Pre koho je seminár určený

Pre všetkých, ktorí sa podieľajú na predaji.


Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Prístup k špeciálnemu video materiálu vďaka ktorému si zhrniete a zopakujete tie najdôležitejšie body zo seminára 
 • Prístup k on-line diskusii, v ktorej môžete s lektorom a ostatnými účastníkmi diskutovať k problematike seminára
 • Certifikát o absolvovaní seminára

Registrácia: 8.30 - 9.00 H

Obed: 12.15 - 13.00 H

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 H


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Ako postupovať pri obchodnom rozhovore

 • Fázy obchodného rozhovoru
 • Aké sú prínosy štruktúrovaného obchodného rozhovoru

2. TÉMA

Aké sú osvedčené formy zisťovania a vytvárania potrieb

 • Ako správne klásť otázky na zistenie potrieb
 • Aktívne počúvanie

3. TÉMA

Sila názorových otázok

 • Ako zistiť skryté potreby klienta
 • Techniky kladenia otázok

4. TÉMA

Prípadová štúdia – Vedenie obchodného rozhovoru

5. TÉMA

Na aké argumenty zákazník počúva

 • Ako zvýšiť presvedčivosť pri argumentácii
 • Ako postupovať pri prezentácii riešenia

6. TÉMA

Kedy je ten správny čas na uzavretie dohody

 • Ako rozpoznať vhodný moment na uzavretie dohody
 • Techniky uzatvárania dohody

Róbert Rybár, Senior biznis konzultant

Realizuje tréningy a konzultácie v oblasti riadenia firmy, riadenia predaja a tiež v oblasti komunikácie. Ďalšími aktivitami sú projekty so zameraním na uvádzanie nových produktov na trh, analýzy pracovníkov, prácu s náročnými klientmi a iné. Špecializuje sa na projekty zamerané na riadenie predaja, zvýšenie výkonnosti manažmentu a implementáciu zmien a tiež individuálne a tímové koučovanie.

Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Sales management: Využite potenciál svojho obchodného tímu

Riadite predaj a ľudí pracujúcich v obchode? Presne pre vás je určený tento seminár, na ktorom získate inšpiráciu na zlepšenie systému riadenia predaja a zároveň praktický nástroj, ktorý vám pomôže zlepšiť vaše obchodné výsledky. Okrem toho si rozšírite aj svoje obchodné znalosti a vymeníte si skúsenosti s ostatnými manažérmi predaja.