Sales Academy

Sales Mythbusters I.
Sales Academy Začína o

Sales Mythbusters I.

Ako zvýšiť predaj cez poznatky behaviorálnej ekonómie a psychológie rozhodovania.

228,00 €

Sales Mythbusters II.
Sales Academy Začína o

Sales Mythbusters II.

Ako zlepšiť kvalitu zákazníckych vzťahov a zo vzťahu vybudovať partnerstvo

228,00 €