Sales Mythbusters I.

Sales Academy Začína o

Sales Mythbusters I.

Cena kurzu 228,00 € s DPH
Termíny Miesta Cena kurzu
21. február 2018 BRATISLAVA | Apollo Hotel 228,00 € s DPH


Ako zvýšiť predaj cez poznatky behaviorálnej ekonómie a psychológie rozhodovania.

Obchodní manažéri a predajcovia aj dnes často pri predaji vychádzajú a konajú na základe mýtov a chybných presvedčení, ktoré im v skutočnosti bránia pri raste predaja a budovaní pozitívnych klientskych vzťahov. Na tomto interaktívnom školení spoznáte moderné odborné poznatky, získate konkrétne, praktické a okamžité výsledky prinášajúce techniky, postupy a odporúčania pre úspešný a dlhodobo ziskový predaj. 

V čom sa zdokonalíte na TREND Sales Academy:

 • Spoznáte najčastejšie chybné informácie a mýty o predaji
 • Lepšie porozumiete skrytým procesom rozhodovania a ovplyvňovania konania
 • Spoznáte účinné argumentačné, prezentačné a komunikačné techniky, postavené na moderných poznatkoch behaviorálnej ekonómie a psychológie rozhodovania
 • Budete vedieť lepšie spoznať zákaznícke potreby a efektívne predstaviť vhodné riešenie, produkt, alebo službu
 • Budete mať priestor na diskusiu, zdieľanie konkrétnych príkladov a prípadových štúdií z praxe

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

Sales Mythbusters I.

 • Ako využiť vedecké poznatky a praktické princípy behaviorálnej ekonómie v predaji
 • Psychológia rozhodovania a ovplyvňovania
 • Verbálne kotvenie a sugestívna komunikácia
 • Argumentačný model REES
 • Business Copywriting
 • Spoločná diskusia, zdieľanie skúseností, reálne príklady z praxe a prípadové štúdie
Oliver Jakubík, Managing Director, FLOWY
 

Ako tréner viedol firemné školenia, zážitkové workshopu a verejné prednášky pre viac 5000 účastníkov, s celkovým priemerným ratingom spokojnosti viac ako 95%. Verí, že úspešná prednáška či prezentácia je kombináciou priateľskej atmosféry, atraktívneho obsahu a schopnosti dať účastníkom konkrétne odpovede na otázku „Aký má byť zajtra môj prvý krok k zmene?”

Oliver vyštudoval mix humanitných predmetov a už počas VŠ štúdia začal pracovať ako predajca a obchodný manažér. Neskôr zastával vrcholové obchodné a manažérske pozície, kde úspešne viedol strategické a obchodné tímy od 5 do 120 zamestnancov.

Od roku 2008 pomáha spolu s tímom 15 lektorov a konzultantov firmám, manažérom a podnikateľom v oblasti firemného, obchodného a osobného rozvoja, v rámci vlastnej konzultačnej spoločnosti

Miluje objavovanie a testovanie najnovších trendov v oblasti manažérskeho a osobnostného rozvoja, kreatívne riešenia, cestovanie po Európe, značku Apple, jazz & chill hudbu, zmysluplné filmy a RedBull.

Registračný formulár