Trendy v motivovanosti zamestnancov – čo funguje a čo nie?

Trendy v motivovanosti zamestnancov – čo funguje a čo nie?


Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a hroziaca strata konkurencieschopnosti postihli takmer všetky odvetvia hospodárstva a skoro všetky kúty Slovenska – a nielen jeho. Spoločnosti sa snažia získať čo najviac know-how o tom, ako udržať a motivovať súčasných zamestnancov k maximálnemu výkonu a zároveň prilákať nových adeptov. Univerzálne Perpetuum mobile, ktoré by zaručovalo stabilitu a motivovanosť pracovnej sily  či udržiavalo atraktivitu zamestnávateľa z pohľadu potenciálnych uchádzačov neexistuje. Existujú však metódy a spôsoby riadenia ľudských zdrojov, ktoré sa opierajú o najnovšie výskumy, aktuálne trhové dáta a ktoré merajú, porovnávajú a dôsledne sledujú demografiu.

Workshop bližšie predstavuje najnovšie zistenia a trendy k uvedenej problematike. Pozrieme sa na výsledky aktuálnych prieskumov, poukážeme na konkrétne prípady, čo funguje, čo nefunguje a vymeníme si skúsenosti. 

Čo sa na TREND HR Academy dozviete:

 • Ktoré motivačné faktory sú v dnešnej dobe najdôležitejšie?
 • Ako vytvoriť motivujúce prostredie?
 • Vplyv odmeňovania a benefitov  na zamestnanca a kľúčové zistenia Aon Benefit Survey 2017 
 • Práca s demografiami a generačné rozdiely
 • Interná komunikácia – jej rola a dobrá prax v tejto oblasti

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály 
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

Predstavenie koncepcie motivovanosti a trendov

 • Spokojný vs motivovaný zamestnanec
 • Kľúčové faktory motivovanosti
 • Trendy v motivovanosti a spokojnosti zamestnancov SR
 • Závery a poučenia z prieskumov Štúdie Aon Best Employers

Trhová prax v oblasti benefitov a komunikácie odmeňovania

 • Zamestnanci a ich vnímanie odmeňovania a benefitov
 • Kľúčové zistenia Aon Benefit Survey 2017
 • Práca s demografiami a generačné rozdiely
 • Stratégie v oblasti zdravia zamestnancov
 • Prípadové štúdie

Interná komunikácia

 • Zamestnanci a ich vnímanie internej komunikácie
 • Interná komunikácia v SR
 • Nástroje internej komunikácie
 • Prípadové štúdie

 

Alica Kolárová

Je súčasťou tímu Aon od roku 2014, súčasne na pozícii H&B Director (Health and Benefits). Začínala ako senior konzultantka a mala na starosti globálnych i lokálnych klientov. Obsahom jej práce je poskytovanie konzultačných služieb v oblasti mapovania, nastavenia a implementácie rôznych systémov odmeňovania a benefitov. Má za sebou niekoľko desiatky benchmarkových štúdií a prieskumov v oblasti odmeňovania v rôznych segmentoch SR, realizuje projekty reštrukturalizácie sociálnej politiky, koordinuje alebo dohliada nad procesmi nákupu konkrétnych benefitov, navrhuje a realizuje interné komunikačné kampane, systémy komunikácie celkovej ceny práce, tzv. Total Reward Statement či systémy flexibilných benefitov. Poradenstvu v oblasti zamestnaneckých benefitov sa venuje od roku 2008. Vystupuje na rozmanitých fórach v oblasti HR, internej komunikácie či CSR. Niekoľko rokov pôsobila v neziskovom segmente v oblasti monitoringu médií a má skúsenosti so Six sigma v oblasti poisťovníctva či projektmi v oblasti banko-poistenia. Alica je absolventkou Komenského univerzity v Bratislave.

 

 

Ján Debnár

Ján pracuje ako senior HR konzultant v divízii Aon Hewitt, kde sa špecializuje na tému motivovanosti zamestnancov. Vedie tím, ktorý organizuje renomovaný prieskum Aon Best Employers pre Českú i Slovenskú republiku a aktívne sa podieľa na projektoch posilňujúcich motivovanosť zamestnancov v našom prostredí. Ján je absolvent Masarykovej univerzity v Brne, je certifikovaným koučom (individuálny a tímový koučink) a má dlhoročné skúsenosti i ako facilitátor a tréner, keďže spoluorganizoval desiatky konferencií, workshopov a seminárov zameraných na témy z biznisu, rozvoja a vzdelávania. Okrem skúsenosti v korporátnom prostredí bol 3 roky členom a lídrom pobočky medzinárodnej neziskovej organizácie a podnikal na Slovensku.

Registračný formulár

NLP v biznise

NLP v biznise

Neurolingvistické programovanie a jeho využitie v politike, športe a biznise.