Výroba a logistika pre Industry 4.0

Industry Academy Začína o

Výroba a logistika pre Industry 4.0

Termíny Miesta Cena kurzu
24. apríl 2018 ŽILINA | Holiday Inn 216,00 € s DPH

Ako sa pripraviť na prichádzajúce trendy, v ktorých bude umelá inteligencia ovplyvňovať výrobné a logistické systémy?

Workshop je zameraný na projektovanie výrobných a logistických systémov s využitím smart riešení. Prenesieme váš závod do virtuálnej reality, kde dokážete meniť výrobné aj logistické procesy a vidieť zmeny a ich dopad skôr, ako ich zrealizujete. Pomocou unikátneho Digitálneho dvojčaťa vylepšíme súčasný stav v závode na základe získaných dát z virtuálneho prostredia. Zistíte, ako je na tom váš podnik, čo ste už zvládli, ale aj to, čo vás ešte len čaká.

Na prípadovej štúdii sa zoznámite s konkrétnymi riešeniami a ich využitím vo vašom podniku. Zameriame sa na fungujúci koncept nielen v automobilovom, ale aj elektrotechnickom, hutníckom, potravinárskom priemysle. 

V čom sa zdokonalíte na TREND Industry Academy:

 • Budete vedieť čo urobiť a ako začať aby ste aj vo vašom závode zaviedli nástroje a riešenia v zmysle Industry 4.0.

 • Ukážeme vám postupnosť krokov, potrebných pre zvládnutie projektovania inteligentných závodov

 • Budete vedieť čo od budúcnosti očakávať. Ako pripraviť svojich ľudí na nový koncept

 • Predstavíme vám funkčný koncept virtuálneho podniku, ktorý reálne na Slovensku úspešne funguje

 • Prenesieme váš závod do virtuálnej reality a pripravíme ho na prichádzajúce trendy


Workshop je určený pre: 

 • pracovníkov z oblasti priemyselného inžinierstva
 • projektantov výrobných a logistických systémov
 • riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže a logistiky
 • každého, kto sa zaoberá zlepšovaním výrobných procesov, pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

 

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.00 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

 •  Čo je Industry 4.0?

 • Twin Factory  - jednotlivé etapy krokov

 • Praktické ukážky CEIT smart riešení

 • Prípadová štúdia – vytvorte si sami svoj virtuálny podnik pomocou nástrojov I 4.0

   

Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik, CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT riadi mnohé rozsiahle projekty s využitím najpokrokovejších technológií Digitálneho a Virtuálneho podniku. Venuje sa téme Industry 4.0 a jej preneseniu do praxe v priemyselných podnikoch.