Výroba a logistika pre Industry 4.0

Výroba a logistika pre Industry 4.0

Ako sa pripraviť na prichádzajúce trendy, v ktorých bude umelá inteligencia ovplyvňovať výrobné a logistické systémy?

Workshop je zameraný na projektovanie výrobných a logistických systémov s využitím smart riešení. Prenesieme váš závod do virtuálnej reality, kde dokážete meniť výrobné aj logistické procesy a vidieť zmeny a ich dopad skôr, ako ich zrealizujete. Pomocou unikátneho Digitálneho dvojčaťa vylepšíme súčasný stav v závode na základe získaných dát z virtuálneho prostredia. Zistíte, ako je na tom váš podnik, čo ste už zvládli, ale aj to, čo vás ešte len čaká.

Na prípadovej štúdii sa zoznámite s konkrétnymi riešeniami a ich využitím vo vašom podniku. Zameriame sa na fungujúci koncept nielen v automobilovom, ale aj elektrotechnickom, hutníckom, potravinárskom priemysle. 

V čom sa zdokonalíte na TREND Industry Academy:

 • Budete vedieť čo urobiť a ako začať aby ste aj vo vašom závode zaviedli nástroje a riešenia v zmysle Industry 4.0.

 • Ukážeme vám postupnosť krokov, potrebných pre zvládnutie projektovania inteligentných závodov

 • Budete vedieť čo od budúcnosti očakávať. Ako pripraviť svojich ľudí na nový koncept

 • Predstavíme vám funkčný koncept virtuálneho podniku, ktorý reálne na Slovensku úspešne funguje

 • Prenesieme váš závod do virtuálnej reality a pripravíme ho na prichádzajúce trendy

Odporúčané články o Industry 4.0:


Workshop je určený pre: 

 • pracovníkov z oblasti priemyselného inžinierstva
 • projektantov výrobných a logistických systémov
 • riadiacich pracovníkov v oblasti výroby, montáže a logistiky
 • každého, kto sa zaoberá zlepšovaním výrobných procesov, pracovných podmienok a zvyšovaním produktivity

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

 

TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY A PROGRAM:

    8.30 – 9.00      Registrácia a ranná káva

 9.00 – 10.15     Úvod

Hovoriť o Industry 4.0 nestačí. Predstavíme Vám súbor konkrétnych riešení v duchu aktuálnych trendov. I4.0 vnímame ako prepojenie digitálneho, reálneho a virtuálneho sveta a tomuto prístupu zodpovedajú aj naše jednotlivé riešenia – predstavíme Vám ich zoskupené do komplexného cyklu.

 10.30 – 12.30     Case studies

Prípravu a plánovanie sme postavili na objektívnych dátach. CEIT Table, RTLS, simulácie , virtuálna a rozšírená realita.  Všetky spomínané nástroje nám umožňujú rozhodovanie sa na základe reálnych faktov, či už ide o návrhy novej výroby, alebo plánovanú zmenu dispozície, výrobných či logistických procesov.

Dynamická simulácia a 3D vizualizačné nástroje - pomáhajú doladiť všetky detaily a v bezpečnom prostredí digitálneho sveta vidieť dopad akýchkoľvek zmien skôr, ako budú zrealizované.

Interaktívny  CEIT Table - využijeme pri vytváraní nových výrobných či logistických konceptov.

Senzory, lokalizačné nástroje, pokročilé monitorovacie a riadiace systémy – tie nám slúžia na to, aby boli všetky prvky výroby a logistiky zladené.

13.30 – 14.30     Praktické ukážky projektov

Ukážeme Vám funkčný koncept digitálneho a virtuálneho podniku, ktorý reálne na Slovensku úspešne funguje.

14.45 – 15.45     Diskusia a výmena skúseností

 

Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik, CEIT

Projektovaniu výrobných a logistických systémov s podporou nástrojov digitálneho podniku sa venuje viac ako desať rokov. V spoločnosti CEIT riadi mnohé rozsiahle projekty s využitím najpokrokovejších technológií Digitálneho a Virtuálneho podniku. Venuje sa téme Industry 4.0 a jej preneseniu do praxe v priemyselných podnikoch.

Registračný formulár