Zvládanie náročných situácií v predaji

Zvládanie náročných situácií v predaji

Naučte sa, ako prezentovať a obhájiť cenu, ako spracúvať námietky či ako postupovať pri nesúhlase klienta.

Schopnosť predávať je extrémne žiadaná. Ak budete dostatočne presvedčivý, máte veľkú šancu dosiahnuť úspech. Cesta k nemu však nie je jednoduchá. Okrem základných osobnostných predpokladov si vyžaduje osvojenie si rozličných predajných techník. Ich správnym využívaním dokážete zvládnuť aj tie najnáročnejšie situácie s vašimi obchodnými partnermi.

Príďte sa inšpirovať a odniesť si praktické tipy, ktoré budete schopní aplikovať vo svojej obchodníckej praxi.

V čom sa zdokonalíte na TREND Sales Academy:

 • Zistíte aké sú vaše silné stránky ako obchodníka a čo je pre vás v procese predaja namáhavé
 • Ako predávať rozdielnym klientom a ako ich typologicky rozlíšiť
 • Čo sú opodstatnené námietky oproti falošným a ako na ne reagovať
 • Ako prezentovať cenu produktu či riešenia a čo v prípade, keď klient tlačí do nevýhodných podmienok

Pre koho je seminár určený

 • Riaditelia predaja
 • Manažéri predaja
 • Predajcovia a obchodníci
 • Majitelia a konatelia firiem
 • Každý, kto zodpovedá za výsledky predaja (vlastné, tímové alebo spoločnosti)

Každý účastník navyše získa:

 • Materiály v tlačenej podobe
 • Certifikát o absolvovaní semináru

Registrácia: 8.30 - 9.00 h

Obed: 12.15 - 13.00 h

Trvanie podujatia: 9.00 - 16.15 h


TEŠIŤ SA MÔŽETE NA TIETO ZAUJÍMAVÉ TÉMY:

1. TÉMA

Typológia obchodníka

 • Zistite, aký typ obchodníka ste
 • Aké sú vaše silné stránky a čo je pre vás v procese predaja namáhavé?

2. TÉMA

Ako predávať rozdielnym typom klientov

 • Podľa akých kritérií a signálov si môžem klienta zaradiť?
 • Praktické odporúčania pre komunikáciu a predaj 4 skupinám klientov podľa ich typológie

3. TÉMA

Ako spracovávať námietky a čeliť nesúhlasu klienta?

 • Ako rozpoznať opodstatnenú námietku od tej falošnej?
 • Kedy a ako efektívne reagovať na rôzne typy námietok?

4. TÉMA

Ako úspešne obhájiť svoje ceny?

 • Ako prezentovať cenu svojho produktu/riešenia tak, aby ju klient akceptoval?
 • Čo robiť v prípade, ak ma klient tlačí do nevýhodných podmienok a ja si nemôžem dovoliť ho stratiť?
Juraj Líška, riaditeľ konzultačnej divízie, senior konzultant, Libellius, s.r.o.
 

Juraj ako senior konzultant riadi a rozvíja konzultačnú divíziu v spoločnosti od jej počiatku. Svoje konzultantské a trénerské zručnosti si vycibril v medzinárodnej tréningovej spoločnosti, kde pôsobil šesť rokov. Je to rodený obchodník a manažér. Ako skúsený konzultant, ktorý výborne rozumie biznisu, dokáže pokryť širokú paletu potrieb klientov. Zameriava sa na projekty, ktorých cieľom je zvyšovanie výkonnosti obchodných a manažérskych tímov. Konkrétne sa špecializuje na projekty zamerané na strategické riadenie firiem a zvyšovanie kvality systému riadenia. Taktiež sa venuje školeniam na rozvoj manažérskych a obchodných zručností a koučovanie manažérov.

Ako zvyšovať výkonnosť obchodníkov

Ako zvyšovať výkonnosť obchodníkov

Naučte sa, ako riadiť a testovať výkonnosť predaja.